Udział Polskich Kolei Państwowych S.A. w Partnerstwie Europe’s Rail JU na prawach członka fundatora potwierdza pozycję polskiej kolei w Unii Europejskiej. W ekosystemie badawczo-rozwojowym, który powstał w celu realizacji projektów w ramach Partnerstwa, uczestniczy 17 podmiotów z Polski, a liderem tego konsorcjum są PKP S.A.

Polskie Koleje Państwowe S.A. realizowały prace związane z przystąpieniem do partnerstwa publiczno-prywatnego Europe’s Rail JU, których elementem było zbudowanie ekosystemu badawczo-rozwojowego, skupiającego podmioty o wymaganych kompetencjach. Działania te były prowadzone od listopada 2020 roku do grudnia 2022 roku. Finałem ponad dwuletnich prac było zawarcie w grudniu 2022 roku umowy ekosystemu badawczo-rozwojowego oraz umów dotyczących utworzenia konsorcjów międzynarodowych, które będą wspólnie realizowały projekty badawczo-rozwojowe w ramach Partnerstwa.

PKP S.A. przystąpiły do Partnerstwa Europe’s Rail JU na prawach członka fundatora i stały się jednym z 25 podmiotów, które kreują i ustalają kierunki prac badawczo-rozwojowych dla sektora kolejowego w perspektywie finansowej Horyzont Europa w latach 2021-2031.

Dzięki podjętym działaniom i w oparciu o zbudowany ekosystem, PKP S.A. zagwarantowały w okresie całej perspektywy finansowej Horyzont Europa dofinansowanie ze strony Komisji Europejskiej dla siebie oraz podmiotów powiązanych w kwocie do 12,5 mln euro, co zapewnia możliwość realizacji prac badawczo-rozwojowych, w ramach których łączny poziom kosztów kwalifikowanych wynosi prawie 20,1 mln euro. Środki te będą sukcesywnie uruchamiane w trzech konkursach, realizowanych w latach 2022-2031.

W pierwszym konkursie Partnerstwa Europe’s Rail JU, ogłoszonym w 2022 roku, PKP S.A. wraz z podmiotami powiązanymi przystąpiły do 4 z 6 projektów flagowych i pozyskały dotację w wysokości prawie 6,42 mln euro. Pozwala to na realizację projektów badawczo-rozwojowych, w których pula kosztów kwalifikowanych wyniesie prawie 10,7 mln euro. Projekty uruchomione w ramach pierwszego konkursu Partnerstwa Europe’s Rail JU są realizowane od grudnia 2022 roku do końca 2026 roku. Ogłoszenie kolejnych dwóch konkursów przewidziano na rok 2025 oraz 2027.

W zbudowanym przez PKP S.A. ekosystemie uczestniczą, obok PKP: Akademia Górniczo-Hutnicza, Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Infrabyte sp. z o.o., Instytut Badawczy Dróg i Mostów (sieć POLTRIN), Instytut Elektrotechniki (Sieć Badawcza Łukasiewicz), Instytut Kolejnictwa (sieć POLTRIN), Warszawski Instytut Technologiczny (Sieć Badawcza Łukasiewicz), Instytut Technik Innowacyjnych EMAG (Sieć Badawcza Łukasiewicz), Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, PKP Energetyka S.A., PKP Informatyka sp. z o.o., Politechnika Poznańska, Poznański Instytut Technologiczny (Sieć Badawcza Łukasiewicz), International Union of Railways (UIC) oraz Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Warto podkreślić ogromne zaangażowanie w projekt ze strony PKP Energetyka S.A., która niebawem wejdzie do Grupy PGE.

Źródło i zdjęcia: PKP S.A.