Większość hotelarzy dobrze ocenia miniony sezon wakacyjny – wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego przeprowadzonej na początku września. Sierpień przyniósł obiektom najwyższe wyniki od początku roku, jednak są one słabsze niż w 2022 roku.

Fot. Pixabay

Wyniki sierpnia z lekką poprawą w porównaniu do lipca

Zmniejszyła się grupa hoteli z frekwencją poniżej 30 proc. (8 proc.), a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 78 proc. hoteli, w tym dokładnie połowa obiektów miała je powyżej 70 proc. Nadal dobry poziom obłożenia notowały hotele biznesowe, natomiast obiekty wypoczynkowe osiągnęły jeszcze lepsze rezultaty niż w lipcu. W grupie hoteli biznesowych 65 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 38 proc. powyżej 70 proc. To wyniki o kilkanaście pp. niższe niż w „biznesowym” czerwcu, ale nadal satysfakcjonujące zważywszy na drugi miesiąc wakacji. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 13 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych 97 proc. przekroczyło frekwencję 50 proc., w tym 65 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. Frekwencji gorszej niż 30 proc. nie zanotował żaden hotel. A więc druga połowa sezonu urlopowego przyniosła obiektom wypoczynkowym najwyższe wskaźniki od początku roku.

Miniony sezon słabszy niż rok wcześniej

Poziom obłożenia hoteli odbiegał jednak, podobnie jak w lipcu, od wyników uzyskanych rok temu. Dla blisko połowy hoteli (46 proc.) wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do sierpnia ubiegłego roku, w tym 29 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp., a 9 proc. w zakresie 11-20 pp. Z kolei 29 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do sierpnia ubiegłego roku, z wyraźnie najliczniejszą grupą 28 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 14 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane te były zbliżone w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe, przy czym te pierwsze odnotowały większy udział (42 proc.) w grupie obniżenia frekwencji do 10 pp., podczas gdy obiekty wypoczynkowe stanowiły odpowiednio 30 proc.

W blisko połowie hoteli ceny wzrosły nie więcej niż wskaźnik średniej inflacji

Podobnie jak w lipcu, spadek frekwencji hotele starały się rekompensować wzrostem średnich cen. Odpowiedzi wskazują, że 3/4 hoteli podniosło je w stosunku do sierpnia 2022 r. 39 proc. obiektów zanotowało wzrost do 10 proc., w przedziale 11-20 proc. – 26 proc. hoteli, a powyżej 20 proc. – 11 proc. Oznacza to jednak, że nadal dla blisko połowy hoteli wzrost cen jest na poziomie albo poniżej wskaźnika średniej inflacji, a więc realnie oznacza spadek. Do tego 25 proc. obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe. W sierpniu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 27 proc. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 30 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 28 proc.

Dobra pogoda we wrześniu sprzyja poziomowi rezerwacji

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na wrzesień są lepsze niż miesiąc temu dla sierpnia, szczególnie jeśli chodzi o zmniejszenie liczby hoteli z frekwencją poniżej 30 proc. Jednocześnie, co może zaskakiwać, mimo zakończenia wakacji obiekty wypoczynkowe mają lepsze prognozy niż biznesowe. Dla całej grupy ankietowanych 16 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada ponad połowa ankietowanych (52 proc.). W hotelach biznesowych 15 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 40 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 7 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 71 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc., w tym 29 proc. powyżej 70 proc. To tylko kilka punktów procentowych mniej niż prognozy dla sierpnia sprzed miesiąca.

Wakacje 2023 według hotelarzy

Koniec sierpnia to koniec szkolnych wakacji. Podsumowując dwa letnie miesiące – wśród całej grupy ankietowanych 10 proc. hoteli uzyskało frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. uzyskało 70 proc. obiektów, w tym z frekwencją powyżej 70 proc. było 43 proc. W grupie hoteli biznesowych 55 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 28 proc. powyżej 70 proc. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 13 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych 94 proc. przekroczyło frekwencję 50 proc., w tym 58 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. Frekwencji gorszej niż 30 proc. nie zanotował żaden hotel.

Hotelarze w większości (77 proc. wszystkich ankietowanych) dobrze oceniają cały sezon wakacyjny, choć z tej grupy 40 proc. poniżej oczekiwań. Odpowiedzi „źle” udzieliło 7 proc., a „poniżej oczekiwań” 15 proc. respondentów. To lepsze oceny niż z poprzedniej ankiety na półmetku wakacji, które potwierdzają, że sierpień poprawił wyniki lipca. Nieco lepszą ocenę dają hotele wypoczynkowe niż biznesowe (odwrotnie, niż miesiąc temu). Odpowiedzi „dobrze” udzieliło 81 proc. (choć 55 proc. poniżej oczekiwań), „źle” 10 proc., a „poniżej oczekiwań” też 10 proc. respondentów. Dla obiektów biznesowych odpowiedzi były następujące: „dobrze” 75 proc. (28 proc. poniżej oczekiwań), „źle” 5 proc., a „poniżej oczekiwań” 20 proc.


W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP online w dniach 5-8 września 2023 roku wzięły udział 123 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 72 proc. położonych jest w miastach. 27 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (82 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 59 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 96 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 33 proc., 25 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 42 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (93 proc.).

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło: Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
Zdjęcie: Pixabay