Stowarzyszenia Site Polska, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel i Kadry Turystyki podjęły współpracę w celu szkolenia pilotów specjalizujących się w obsłudze imprez typu incentive. Pierwsza, pilotażowa edycja szkolenia odbędzie się w dniach 12-14 stycznia 2023 roku w Warszawie. Będzie ono trwać 3 dni i zakończy się otrzymaniem dyplomu sygnowanego przez organizatorów.

Szkolenie organizowane jest w związku z pilną potrzebą pozyskania pilotów do obsługi imprez turystycznych typu incentive, organizowanych przez podmioty zrzeszone w stowarzyszeniach SITE i SOIT.
Skierowane jest do osób, posiadających już doświadczenie w pilotowaniu imprez turystycznych, chcących doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi wyjazdów incentive.
Agencje Incentive zrzeszone w SOIT i SITE będą miały dostęp do nowych kadr – pilotów, którzy ukończyli szkolenie, a piloci otrzymają możliwość bezpośredniego kontaktu z Agencjami.


Agencje Incentive mają potrzebę zatrudnienia nowych pilotów do obsługi wyjazdów motywacyjnych. Wielu dotychczasowych pilotów, w trudnym czasie pandemii, zmieniło profil swojej działalności i już nie powróciło do świata podróży. Właściciele i dyrektorzy zarządzający niejednokrotnie sami wyjeżdżają z grupami, co utrudnia bieżące zarządzanie firmą. Widzimy ogromną potrzebę szkolenia nowych kadr i uznaliśmy, że najlepiej będzie jak połączymy siły, aby pozyskać odpowiednie osoby

– mówi Małgorzata Gulińska, członkini Zarządu SOIT i inicjator projektu organizacji kursu.

Aby wziąć udział w szkoleniu, trzeba się na nie zakwalifikować. Analizie zostanie poddany formularz zgłoszenia, w którym kandydat opisze swoje doświadczenie zawodowe oraz motywację do udziału w kursie. Organizatorzy chcą, aby w szkoleniu brały udział osoby, które mają już doświadczenie pilockie, a ich doświadczenie, umiejętności i motywacja najbardziej zbliżają ich do realizacji wyjazdów typu incentive.

Organizatorom zależy na starannym doborze pilotów ponieważ wiedzą, że rola pilota jest kluczowa w realizacji programu. Wyjazdy incentive to ważne narzędzie biznesowe dla klientów instytucjonalnych. Powierzają oni agencjom realizację wyjazdu i oczekują najwyższej jakości. Pilot jest reprezentantem agencji na wyjeździe, nie tylko realizuje program, ale wykonuje szereg innych działań, o których będzie mowa podczas szkolenia.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają m.in. charakterystykę rynku incentive w Polsce oraz pojęcia z obszaru incentive travel, dokumenty i materiały niezbędne do realizacji imprez typu incentive, sposób realizacji imprez tego typu oraz dobre praktyki stosowane w pracy pilota incentive travel.

Zajęcia poprowadzą praktycy z agencji incentive zrzeszonych w stowarzyszeniach.

Program obejmuje 27 godzin intensywnych zajęć teoretycznych oraz praktycznych: prezentacji, dyskusji, symulacji i studiów przypadku.

Korzystamy z doświadczenia dydaktycznego Kadr Turystyki, a w szczególności właściciela i członka Zarządu Site Poland, Radosława Szafranowicza-Małozięcia. Szkoła organizuje szkolenia w branży turystycznej i wspiera merytorycznie program kursu – mówi Grażyna Grot-Duziak, Prezes Site Poland.

Opieramy się też na opisie kwalifikacji rynkowej “Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive”, którą SITE Poland włączyło do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Więcej informacji o kursie na stronie: https://kurs.kadryturystyki.pl/pilotincentivetravel

Źródło i zdjęcie: Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel