– Dlaczego doszło do popisania porozumienia pomiędzy Izbą Turystyki w Warnie a Polską Izbą Turystki?

Pomysł podpisania umowy zrodził się podczas targów turystycznych w listopadzie 2023 roku w Warszawie. Decyzja o podpisaniu podyktowana jest potrzebą ścisłego partnerstwa pomiędzy organizacjami branży turystycznej obu krajów.

– Bułgaria od lat jest jednym z ulubionych miejsc wakacyjnego wypoczynku Polaków. Jak obecnie wygląda kondycja sektora turystycznego w Bułgarii? Ilu Polaków odwiedza Bułgarię i gdzie najchętniej wypoczywają?

Sektor turystyczny w Bułgarii wciąż zmaga się ze skutkami epidemii COVID-19. Dodatkowe trudności pojawiły się jeszcze po rozpoczęciu wojny Rosji z Ukrainą. Niemniej jednak rynek turystyczny pomyślnie się ożywia i w 2023 roku odnotował wzrost liczby noclegów w celach turystycznych o blisko 12%. To znacznie więcej niż w Unii Europejskiej, gdzie według danych EUROSTAT wyniósł on 6,3%. W 2023 r. Bułgarię odwiedziło łącznie ponad 12,6 mln. obywateli z zagranicy. Polski rynek jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków emisyjnych dla Bułgarii – w 2023 r. Bułgarię odwiedziło ponad 302 500 turystów. Tylko dla regionu warneńskiego było to 70 tys. Oczekuje się, że w roku 2024, łączna liczba turystów z Polski sięgnie ponad 350 000.

– Czy turyści z Bułgarii często goszczą w Polsce?

Niestety, Polska nie jest dobrze znanym kierunkiem turystycznym dla bułgarskich turystów. Głównym tego powodem są prawdopodobnie wyższe ceny hoteli w Polsce w porównaniu do tradycyjnych kierunków odwiedzanych przez Bułgarów. Kolejnym czynnikiem musi być brak reklamy w Bułgarii polskich atrakcji turystycznych.

– W odniesieniu do zawartego porozumienia, na czym będą skupiały się wspólne działania w obu krajach, tj. w Bułgarii i w Polsce?

Porozumienie przewiduje różne formy interakcji i współpracy w zakresie reklamy, wymiany informacji, wzajemnych kontaktów, imprez zapoznawczych. .

– Czy przybędzie połączeń lotniczych do Warny lub do Burgas z Polski?

Biznes lotniczy nie może się jeszcze otrząsnąć ze skutków epidemii COVID-19. Ma to wpływ również na przepustowość połączeń lotniczych z Polski do Bułgarii. Ponosimy także konsekwencje źle rozumianej tradycji, że samoloty między obydwoma krajami są zapełnione tylko latem. Do niedawna loty przez cały rok odbywały się wyłącznie z Warszawy do Sofii. Jednak otwarcie w lutym ubiegłego roku całorocznej linii lotniczej z Wrocławia do Sofii pokazało, że pasażerów jest pod dostatkiem nawet w zimnej połowie roku. Dlatego mamy nadzieję, że wkrótce zostanie otwarte całoroczne połączenie lotnicze z odpowiedniego polskiego lotniska do Warny.

– W porozumieniu jest mowa o działaniach na rzecz wspierania różnych dziedzin turystyki w obu krajach, a zwłaszcza o współpracy na rzecz poprawy turystyki zdrowotnej i kulturalnej. Dlaczego położono nacisk właśnie na te dwa segmenty? Czy znane są już pierwsze konkretne działania?

Bułgaria zajmuje trzecie miejsce w Europie, po Włoszech i Grecji, pod względem bogactwa starożytnych i nowszych zabytków historycznych i kulturowych. W kraju stale odkrywane są nowe zabytki. Jednym z nich jest starożytne miasto Perperikon – miasto Orfeusza, a później mennicza stolica wschodniego imperium rzymskiego (nieprzypadkowo miasto otrzymało nazwę Perperikon – od słowa „perpera” – rodzaj starożytnej monety złotej).

Warna to miasto, w którym znajduje się najstarsze przetworzone złoto znalezione na świecie – sprzed 6 tysięcy lat, wystawione w Muzeum Archeologicznym miasta.

Bułgaria od stuleci oferuje doskonałe warunki do uprawiania turystyki zdrowotnej, zarówno w zakresie leczenia różnych chorób zawodowych i zależnych od wieku, jak i ogólnej profilaktyki. Od niedawna niemieckie i austriackie fundusze zdrowia dofinansowują świadczenia zdrowotne, z których korzystają ich członkowie w Bułgarii.

Uważamy, że te wspaniałe cechy są mało znane na polskim rynku turystycznym, gdzie Bułgaria to przede wszystkim kierunek turystyki morskiej latem. To z kolei determinuje krótki sezon turystyczny w tym kraju. Wierzymy jednak, że Bułgaria z sukcesem rozwija turystykę w przez cztery pory roku, a dla regionu Warny wydłużenie sezonu wiosną i jesienią, poprzez wykorzystanie leczniczych zasobów wody mineralnej, będzie całkowicie realistyczne. Dlatego umowa kładzie nacisk na te dwa segmenty.

– Jednym z celów porozumienia jest opracowanie nowych produktów turystycznych. Jakie nowości mogą zainteresować Bułgarów w Polsce i Polaków w Bułgarii?

Jest wiele polskich zabytków, które mogą zainteresować Bułgarów. Na przykład wspaniałe polskie zamki, bo średniowieczne zamki w Bułgarii zostały zniszczone w ciągu pięciu wieków niewoli osmańskiej. Ale z pewnością dla Bułgarów interesujące będzie zobaczenie nowoczesnej, odnowionej Polski. A wyśmienita polska kuchnia może jeszcze bardziej ułatwić rozwój wyjazdów turystycznych z Bułgarii do Polski. Nie da się tego jednak zrobić, jeśli nie będzie już całorocznych lotów do Polski, i to nie tylko z Sofii.

Jak już wskazaliśmy, oferty dla Polaków odwiedzających Bułgarię muszą być urozmaicone poprzez włączenie nowych, rozbudowanych, ciekawych tras oraz nowych produktów z zakresu turystyki edukacyjnej, kulturalnej, uzdrowiskowej i wellness. Pod tym względem duży i tradycyjny polski rynek ma poważny potencjał , którego rozwój leży we wspólnym interesie.

Rozmawiał: Mirosław Mikulski
Zdjęcia: Ambasada Bułgarii w Warszawie