5 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla organizatorów turystyki tzw. „tarczę prawną”. W przygotowaniu projektu udział brało również Ministerstwo Sportu i Turystyki, a niektóre zmiany dotyczą bezpośrednio branży turystycznej.

Pierwsza modyfikacja dotyczy Turystycznego Funduszu Zwrotów – touroperatorzy zyskali dodatkowe 12 miesięcy na zwrot środków, które pożyczyli w ramach tego narzędzia, by móc oddać klientom pieniądze za wyjazdy niezrealizowane z powodu koronawirusa. Biura będą musiały zwrócić pierwszą ratę do TFZ do 31 grudnia 2022 roku.

“Założeniem projektu, oprócz reformy otoczenia regulacyjnego, jest także uwzględnienie aktualnych potrzeb przedsiębiorców, mających wspierać rozwój społeczny i gospodarczy po epidemii. W tym kontekście projekt zawiera istotne zmiany dla organizatorów turystyki” – informuje komunikat Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Z kalkulacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że obecna kondycja finansowa organizatorów turystyki objętych TFZ jest bardzo zróżnicowana. W związku z tym należy objąć wsparciem tych organizatorów, u których liczba klientów w 2021 roku w porównaniu z 2019 rokiem wyniosła 40 procent lub mniej.

Kolejne dwa rozwiązania obejmują usprawnienie i odformalizowanie procedury nadania uprawnień przewodnika górskiego przez wprowadzenie uproszczonego postępowania w tej sprawie, jak również wprowadzenie pełnej elektronizacji procedury składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przez organizatorów i PUNPUT-y.

Tekst: Anna Molęda – Kompolt