Mazowsze to 314 gmin, 37 powiatów i 5 miast na prawach powiatów, ale przede wszystkim to największe  województwo w Polsce. Mazowszanie wybiorą więc 51 radnych województwa, którzy przez najbliższych pięć lat będą podejmowali decyzje o kierunku rozwoju całego Mazowsza. Dlaczego warto oddać swój głos w wyborach samorządowych?

– przekonuje Andrzej Seweryn, wybitny aktor i dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie.

Podobnego zdania jest Alicja Węgorzewska-Whiskerd, śpiewaczka operowa, jurorka „The Voice Senior” i dyrektorka Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie.

podkreśla.  

Do wzięcia udziału w wyborach zachęca także dziennikarka Katarzyna Bosacka.

– zachęca.

W tym roku mija 25 lat od powstania samorządów województw. To one od ćwierć wieku odpowiadają za rozwój regionów. Ostatnia kadencja była dla nich rekordowa pod wieloma względami. Po pierwsze, rekordowo długa, a po drugie – rekordowa w zakresie inwestycji.

– podlicza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. To zarówno pieniądze z budżetu województwa mazowieckiego, jak i środki unijne będące w gestii samorządu.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski zwraca uwagę na inwestycje w placówkach medycznych na całym Mazowszu.

– mówi.

Mowa tu zarówno o inwestycjach w stołecznych placówkach, m.in. w szpitalach bródnowskim, międzyleskim czy dziecięcym przy ul. Niekłańskiej, jak i na całym Mazowszu. Tu warto wspomnieć o budowie SOR-u przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, Centrum  Onkologii w Płocku czy rozbudowie oddziału zakaźnego przy szpitalu wojewódzkim w Ciechanowie. W tym czasie sejmik Mazowsza postawił także na kulturę. Nie chodzi tu tylko o inwestycje, ale też o dostęp do niej, który ciągle nie dla wszystkich jest osiągalny. Stąd pomysł na program skierowany do dzieci i młodzieży „Kulturalna szkoła na Mazowszu”. Uczniowie mazowieckich szkół mogą odwiedzać muzea i teatry za symboliczną złotówkę. Akcja cieszy się ogromnym powodzeniem. Do tej pory skorzystało już z niej ponad 540 tys. młodych Mazowszan.

Jakie są najistotniejsze zadania rozwojowe na kolejną kadencję? Wśród priorytetów są: stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego, energetycznego i żywnościowego, wspieranie wszystkich służb ratowniczych, rozszerzanie programów wsparcia dla lokalnych samorządów, doposażanie mazowieckich szpitali i budowa ścieżek rowerowych w całym województwie. Władze regionu priorytetowo traktują też rozbudowę lotniska w Modlinie i walkę z wykluczeniem komunikacyjnym.

Marszałek Adam Struzik wyjaśnia, że każdy z programów wsparcia jest wynikiem rozmów z samorządowcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

– podkreśla.

Kolejny cel to budowa ponad 1100 km tras rowerowych w regionie. Jak podkreśla marszałek, to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale i szansa na rozwój turystyki rowerowej.

– mówi

Walka z wykluczeniem komunikacyjnym to kolejny cel na najbliższe lata. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcin Podsędek, zwraca uwagę na komfort i bezpieczeństwo w transporcie publicznym.

  • 6,2 mld zł z Unii Europejskiej na ponad 4,1 tys. projektów w ramach RPO WM 2014–2020;
  • 4 mld zł z budżetu województwa mazowieckiego na drogi wojewódzkie;
  • 2,5 mld zł z budżetu województwa mazowieckiego na programy wsparcia;
  • 2 mld zł z budżetu województwa mazowieckiego na inwestycje w placówkach medycznych;
  • 549 mln zł z Unii Europejskiej na 376 inwestycji w ramach PROW 2014–2020;
  • 540 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego na inwestycje w muzeach;
  • 215 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego na inwestycje w placówkach edukacyjnych.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego