Sopot jest jednym z pierwszych polskich miast, które podjęły skuteczną walkę z chaosem reklamowym. Dzięki uchwale krajobrazowej, przyjętej 5 lat temu, z uzdrowiska zniknęły billboardy i wielkoformatowe siatki.

Aleja Niepodległości – tak było 5 lat temu (collage po lewej), a tak jest teraz (zdjęcie po prawej) Fot. UMS

5 lat temu, 26 marca 2018 roku została przyjęta przez radnych uchwała krajobrazowa dla Sopotu. Jej zapisy weszły w życie w 7 czerwca 2018 r. Efekty wprowadzenia jasnych zasad umieszczania nośników reklamowych w mieście widać na każdym kroku. Z Sopotu zniknęło w tym czasie ponad 1300 reklam. W kurorcie nie ma już billboardów i wielkoformatowych siatek które zasłaniały piękne, zabytkowe sopockie kamienice. Ponad 400 szyldów zostało przystosowanych do zapisów uchwały. Zamiast natłoku informacji wizualnej, w Sopocie mamy dziś ład i harmonijną przestrzeń.

Fot. UMS

Sopot był jednym z pierwszych miast w Polsce, które wprowadziły uchwałę krajobrazową. Prace nad jej opracowaniem trwały blisko 2,5 roku. Rozpoczęły się tuż po wejściu w życie ustawy, na mocy której gminy mogą uchwalać własne uchwały krajobrazowe.

Tworzenie uchwały krajobrazowej było poszukiwaniem kompromisu między interesem ekonomicznym przedsiębiorców a potrzebą wprowadzenia ładu przestrzennego. 

Uchwała krajobrazowa daje prawo do egzekwowania wyglądu reklam w mieście. Jak to wygląda w praktyce? W Sopocie urzędnicy odpowiedzialni za harmonijny wygląd miasta stawiają na edukację, pomoc i współpracę z przedsiębiorcami. Za umieszczenie reklamy niezgodnej z zapisami uchwały krajobrazowej grozi kara pieniężna.

Dzięki uchwałom krajobrazowym władze miast i gmin mogą pobierać opłaty za umieszczanie tablic i urządzeń reklamowych. W Sopocie nie skorzystano z takiej możliwości.

Tekst:MM
Źródło: Urząd Miasta Sopot