Według najnowszych badań European Travel Commission (ETC) dotyczących preferowanych kierunków podróży Niemcy awansowały z szóstego na czwarte miejsce i znajdują się za Francją, Hiszpanią i Włochami.
Fot. DZT

Według prognoz ekonomistów inflacja w 2023 roku utrzyma się na wysokim poziomie. Wpływa to oczywiście na zachowania konsumentów, dlatego ETC przeanalizowała również najważniejsze powody, które mogą uniemożliwić potencjalnym gościom podróżowanie i porównała wyniki z ostatnim badaniem przeprowadzonym latem 2022.

Odsetek osób, które obawiają się podróżowania ze względu na wojnę Rosji z Ukrainą, spadł o sześć procent do poziomu 8,9 procent. Dziewięć procent obawia się ryzyka wynikającego z egzekwowania zasad kwarantanny (tu – bez zmian). 23 procent wymienia rosnące koszty podróży spowodowane inflacją (wzrost o 5 proc.), a 17,1 proc. nie może podróżować ze względu na osobistą sytuację ekonomiczną (plus cztery procent).

Według ekspertów branżowych DZT, trzy czwarte kluczowych oferentów międzynarodowej branży turystycznej zakłada, że ich klienci, pomimo ograniczonego budżetu na podróże spowodowanego wzrostami cen, nadal chcą podróżować i planują wyjazdy za granicę.

Źródło i zdjęcie: Niemiecka Centrala Turystyki (DZT)