Tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży został przyznany miastu Lublin. Międzynarodowe jury uznało, że to miasto wraz ze swoją niepowtarzalną energią i inspirującymi pomysłami młodych ludzi stworzyło najciekawszy w Europie program działań. To oznacza, że w tym roku miasto zorganizuje wiele wydarzeń skierowanych do tej grupy i będzie z nią jeszcze mocniej współpracować przy realizacji i planowaniu kolejnych.

Miasta, które startowały w konkursie do tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 to Baia Mare (Rumunia), Izmir (Turcja), Kazań (Rosja), Lublin (Polska), Poznań (Polska) oraz Lwów (Ukraina). Tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży przyznawany jest przez Europejskie Forum Młodzieży na okres 12 miesięcy. Celem tego przedsięwzięcia jest wzmocnienie pozycji osób młodych i ich tożsamości europejskiej, jak również zarażanie mieszkańców miasta energią i aktywnością młodych osób.

Jako pierwszy tytuł ten otrzymał w 2014 roku Rotterdam, który przedstawił program angażujący młode osoby między 12 a 27 rokiem życia w ponad 500 działań.

Aplikacja, którą Miasto Lublin złożyło w konkursie o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży koncentruje się na trzech obszarach: Miasto dla Młodzieży, Młodzież dla Miasta oraz Młodzież i Miasto. Pierwsza kategoria zawiera szeroki zakres działań zaprojektowanych przez Miasto z myślą o młodych mieszkańcach. Drugi obszar opisuje wkład młodzieży w program – projekty i inicjatywy opracowane i wdrożone przez młodych lub organizacje młodzieżowe, z którymi współpracują. Obejmuje on również wyniki zaangażowania wolontariuszy w przygotowanie i wdrożenie działań ESM. Z kolei ostatnia grupa tematyczna obejmuje współpracę i partnerstwo pomiędzy Miastem i jednostkami miejskimi w Lublinie, a młodzieżą, organizacjami młodzieżowymi i innymi zainteresowanymi stronami w zakresie opracowywania oraz wdrażania wspólnych przedsięwzięć.

W ramach tych trzech obszarów będą realizowane działania na rzecz szeroko rozumianego uczestnictwa młodzieży, sportu, kultury i edukacji. Propozycje programowe zostały również podzielone ze względu na zasięg: regionalny, krajowy i europejski, pod kątem ich skali i zakresu każdego wydarzenia. W aplikacji została opisana m.in. infrastruktura miejska i informacje o mieście, polityka Miasta wobec młodzieży oraz program Europejskiej Stolicy Młodzieży, jak również budżet oraz sposób zarządzania i komunikacji, przygotowania oraz ewaluacja.

Bardzo istotnym elementem aplikacji jest przewidywany wpływ uzyskania przez Miasto Lublin tytułu, czyli to, jak Europejska Stolica Młodzieży wpłynie na miasto i młodzież oraz jakie trwałe zmiany może wprowadzić. Budżet ESM w latach 2021-2023 zaplanowany jest na kwotę około 27 mln zł, a w samym 2023 roku na działania dla młodzieży przeznaczone jest ponad 13 mln zł. W programie znalazły się 73 duże wydarzenia, działania, festiwale, programy, podzielone na trzy sekcje: Miasto dla młodzieży, Młodzież dla Miasta oraz Młodzież i Miasto.

Lublin jest pierwszym polskim miastem, które zostało Europejską Stolicą Młodzieży. 12 stycznia lokalne władze przedstawią główne założenia programu „Lublin znów stolicą”, który ma określać przedsięwzięcia realizowane przez cały rok.

Źródło: https://lublin.eu/
Tekst: Anna Molęda-Kompolt
Zdjęcia: Pixabay