W hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport, odbyło się kolejne, inspirujące spotkanie laureatów programu „Ambasador”. Tym razem miało ono charakter spotkania roboczego, podczas którego uczestnicy mogli wypowiedzieć się na temat proponowanych modyfikacji w funkcjonowaniu programu. Omówione zostały także propozycje unowocześnienia profilu grywalizacji, zgłoszone na poprzednich spotkaniach.

Ambasadorzy z entuzjazmem podkreślali, że program „Ambasador” pomaga w budowaniu dobrych relacji w zespole hotelowym, co w konsekwencji przekłada się na dobre relacje z gośćmi, więc zaproponowane modyfikacje zostały przyjęte z entuzjazmem. Podczas spotkania Ambasadorzy mogli wykazać się pomysłowością w trakcie warsztatów kreatywnych.

Innowacyjne warsztaty metodą „design thinking” prowadziła Violetta Hamerska, ekspertka branży hotelowej Guest & Employee Experience.

Dzięki innowacyjnemu programowi „Ambasador” Polski Holding Hotelowy pokazuje, jak ważny wkład w budowaniu wizerunku firmy wnoszą zaangażowani pracownicy. To najlepiej świadczy o tym, że poprzez podejmowanie określonych działań pracownicy stają się jednocześnie ambasadorami PHH na zewnątrz. Dla mnie jednym z istotnych elementów tego programu jest wzmocnienie relacji interpersonalnych wewnątrz firmy oraz relacji z gośćmi

– podkreśliła Hamerska.

Program „Ambasador” motywuje do wykonywania zadań przekraczających obowiązki wynikające z  zajmowanego stanowiska pracy oraz pomaga w budowaniu dobrych relacji w zespole hotelowym, co w konsekwencji przekłada się na dobre relacje z naszymi gośćmi

– zaznacza Magdalena Orchowicz, Dyrektor Działu Sprzedaży w Renaissance Warsaw Airport Hotel i Courtyard by Marriott Warsaw Airport Hotel.

Podczas warsztatów mogliśmy wyrażać swoje opinie i zaproponować nowe innowacyjne rozwiązania, które mamy nadzieję, że zostaną wprowadzone do programu i będą wartością dodaną dla naszej  firmy

podkreśla Szymon Chochowski, pracownik działu rezerwacji w Courtyard by Marriott Warsaw Airport Hotel i Renaissance Warsaw Airport Hotel.

Program Ambasador adresowany jest do 480 pracowników Polskiego Holdingu Hotelowego. Obecnie korzysta z niego już ponad 70 proc. zatrudnionych. Dzięki niemu motywujemy, wspieramy i nagradzamy naszych pracowników, by byli zaangażowani nie tylko w swoim środowisku pracy i na swoich stanowiskach, lecz także, by aktywnie działali na rzecz społeczeństwa Obecnie wypłaciliśmy już 134 nagrody pieniężne, wśród nagrodzonych mamy nawet takich, którzy zdobyli tytuł „Ambasadora” dwu- i trzykrotnie. To wyjątkowy program, wykraczający poza tradycyjne programy motywacyjne. Został doceniony nie tylko w Polsce, zdobywając certyfikat i statuetkę „Friendly Workplace”, ale otrzymał także nominację do nagrody w europejskim konkursie Employer Brand Management Awards 2023.

– podkreśla Danuta Kisielewska, dyrektor personalna w PHH.


Ambasador to innowacyjny program motywujący pracowników, który został wprowadzony przez Polski Holding Hotelowy w październiku 2021 r. Ma na celu wzmocnienie marki pracodawcy employer branding i jest dostosowany do realnych potrzeb pracowników. Program ma dedykowaną stronę internetową, przez którą każdy uczestnik może zgłaszać swoje aktywności i zdobywać punkty. Z programu można korzystać również na wszystkich urządzeniach mobilnych.

Uczestnicy rywalizacji otrzymują punkty m.in. za udział w wolontariacie społecznym lub ochotniczych służbach, na przykład OSP, członkostwo w organizacjach pozarządowych o charakterze wolontariackim czy wyjątkową pomoc koleżeńską. Istnieje również możliwość zdobycia punków za wykonywanie obowiązków ponad standardowe zadania stanowiskowe lub profilaktykę zdrowotną – np. szczepienie przeciw grypie, krwiodawstwo czy wpisanie do bazy DKMS (baza dawców szpiku kostnego). Za poszczególne aktywności każdy uczestnik może otrzymać 250, 300 lub 500 punktów, a po uzyskaniu 5000 punktów otrzymuje tytuł Ambasadora i nagrodę pieniężną. Dla laureatów programu odbywają się też cyklicznie wspólne warsztaty, wycieczki i kolacje.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i zdjęcia: Polski Holding Hotelowy