Dubaj nadal umacnia swoją pozycję głównego światowego centrum gospodarczego, kierując się wizją Jego Wysokości Szejka Mohammeda bin Rashida Al Maktouma, Wiceprezydenta i Premiera ZEA oraz władcy Dubaju – informuje w komunikacie biuro prasowe rządu Dubaju.

Zgodnie z komunikatem Dubaj nadal umacnia pozycję jednego z trzech największych na świecie ośrodków dla osób zamożnych i jest jednym z najszybciej odbudowujących się miast od czasu pandemii COVID-19. W pierwszej połowie 2023r. Dubaj przyjął ponad 8,5 miliona turystów, a Dubajski Rynek Finansowy (DRF) odnotował wzrost wartości o 71 mld AED, czyli o 14%. Obrót instytucjonalny w DRF wzrósł do 57% wartości, podczas gdy obrót zagraniczny wzrósł do 48%. Także sektor nieruchomości w Dubaju w pierwszej połowie 2023r. nadal odnotowywał zwiększenie popytu, a łączna wartość transakcji osiągnęła 285 mld AED. Wzrosła również wartość Sukuk notowanych na Nasdaq Dubai do 75 mld USD, czyniąc Dubaj jednym z wiodących światowych centrów notowań obligacji Sukuk.

Dubaj stał się jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej atrakcyjnych miast na świecie do życia, odwiedzania i pracy – podkreślono w komunikacie.

Nasze osiągnięcia gospodarcze, a także nasze przyszłe cele, zostały ukształtowane przez rygorystyczne planowanie strategiczne, wzorowe wysiłki naszych instytucji oraz niezwykłą odporność i zręczność w poruszaniu się po globalnych wyzwaniach i szybko zmieniającym się środowisku gospodarczym. Takie osiągnięcia są świadectwem zaufania, jakim obdarzyli Dubaj główni inwestorzy, instytucje międzynarodowe i liderzy biznesu

– powiedział szejk Hamdan bin Mohammed przeglądając raport na temat postępów gospodarczych Dubaju w pierwszej połowie 2023r.

W pierwszej połowie 2023r. Dubaj umocnił pozycję wiodącej destynacji turystycznej na świecie. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku, odwiedziło go ponad 8,5 miliona turystów z całego świata, a spółki notowane na Dubajskim Rynku Finansowym (DRF) odnotowały łączną wartość rynkową w wysokości 652 miliardów AED. Dubaj umocnił również status jednego z trzech największych na świecie ośrodków dla inwestorów posiadających znaczny majątek i jednego z najszybciej odradzających się miast od czasu pandemii COVID-19. Jesteśmy bardzo dumni z tego, co osiągnęliśmy i z zaufania, jakim obdarzyła nas globalna społeczność

– dodał.

Światowy wzór do naśladowania

W pierwszej połowie 2023r. Gospodarka Dubaju odnotowała duży wzrost w różnych sektorach, co wspiera cele Agendy Gospodarczej Dubaju D33 i wizję Szejka Mohammeda bin Rashida, aby uczynić Dubaj globalnym wzorem do naśladowania w zakresie odporności gospodarczej, wzrostu, dywersyfikacji i dobrobytu.

Dubaj drugi rok z rzędu zdobył tytuł pierwszej destynacji turystycznej  na świecie w konkursie Tripadvisor’s Travellers’ Choice Awards 2023, co dodatkowo przyczyniło się do osiągnięcia celu D33, jakim jest uczynienie Dubaju jednym z trzech najlepszych miejsc dla turystyki i biznesu.

Ponad 8,5 miliona odwiedzających z zagranicy

Udowadniając swoją zdolność do przezwyciężania wyzwań związanych z globalnymi zmianami i ożywioną dynamiką sektora turystycznego, Dubaj przyjął ponad 8,5 miliona międzynarodowych turystów w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 roku.

Magnes przyciągający bogactwo

Dubaj stał się również jednym z trzech najbardziej atrakcyjnych miast na świecie dla ludzi zamożnych i jednym z miast, które najszybciej podniosły się po pandemii COVID-19 dzięki strategicznej lokalizacji, solidnej infrastrukturze i wzrostowi gospodarczemu.

Rosnąca atrakcyjność Emiratów dla bogatych wspiera cel Agendy Gospodarczej Dubaju D33, jakim jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziomie średnio 60 miliardów AED rocznie w ciągu następnej dekady, przy wsparciu wysiłków na rzecz wspierania zaufania inwestorów i dalszego ulepszania ram regulacyjnych i legislacyjnych.

Znakomite wyniki na rynku finansowym

Dubajski rynek finansowy był jednym z najlepiej prosperujących rynków akcji w pierwszej połowie 2023r., a jego indeks wzrósł o 14% i zamknął się na poziomie 3 792 punktów. Wartość rynkowa notowanych spółek wzrosła o 71 mld AED, osiągając poziom 652 mld AED, podczas gdy wolumen obrotu wzrósł do ponad 46 mld AED. Nasdaq Dubai również odnotował silny wzrost w 2023r., a wartość notowanych Sukuk wzrosła do 75 mld USD, co czyni go jednym z wiodących na świecie ośrodków notowań Sukuk. Wyniki te dodatkowo wspierają cel D33, jakim jest uczynienie Dubaju jednym z czterech największych centrów finansowych na świecie.

Solidne wyniki na rynku nieruchomości

W pierwszej połowie 2023r. sektor nieruchomości w Dubaju nadal odnotowywał wzrost popytu, a łączna wartość transakcji osiągnęła 285 mld AED. Te dobre wyniki wspierają cele D33, aby stworzyć wysoce konkurencyjne środowisko i infrastrukturę oraz uczynić Dubaj najlepszym na świecie miejscem do życia, odwiedzania i pracy.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i zdjęcie: Travel Advance w imieniu Dubai Economy and Tourism