Bilans za 2023 r. pokazuje wzrosty na wszystkich kontynentach. Poprawia się międzynarodowa sytuacja w sektorze turystyki biznesowej. Intencje podróżnicze konsumentów na całym świecie pokazują, że pozytywny trend może utrzymać się także w 2024 roku. Według IPK International, 95 procent turystów zamierza ponownie podróżować w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy, a 28 procent planuje podróżować częściej niż w poprzednim roku.

– wyjaśnia Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT.

Fot. DZT

Europejskie rynki źródłowe wygenerowały w 2023 roku prawie 77 procent wolumenu w niemieckiej turystyce przyjazdowej. Federalny Urząd Statystyczny odnotował ponadprzeciętny wzrost liczby noclegów z USA (+22%). Pozytywne trendy pojawiają się również na rynkach azjatyckich, szczególnie w czwartym kwartale 2023 roku.

Holandia (11,5 mln noclegów) pozostaje zdecydowanie wiodącym rynkiem źródłowym dla niemieckiej turystyki przyjazdowej, przed Szwajcarią z 6,8 mln noclegów. Stany Zjednoczone, najważniejszy rynek zagraniczny, awansowały z 5. na 3. miejsce (6,5 mln noclegów). Wielka Brytania, Austria i Polska znalazły się na kolejnych miejscach.

Według analiz IPK International, 31,5 miliona z 53,8 miliona podróży z Europy do Niemiec stanowiły wyjazdy wakacyjne, w tym 12 milionów krótkich i 19,5 miliona długich pobytów urlopowych. 11,2 miliona podróży odbyło się w celu odwiedzenia krewnych i przyjaciół. Dzięki wzrostowi z 9,2 do 11,1 miliona podróży, rynek podróży służbowych osiągnął 21-procentowy udział w całkowitej liczbie przyjazdów z Europy, zbliżając się jeszcze bardziej do poziomu sprzed kryzysu. W ramach tego segmentu podróże służbowe premium (targi, wystawy, konferencje, kongresy i imprezy motywacyjne) generują 57% wolumenu, a tradycyjne podróże służbowe 43%.

Według IPK International, koszty podróży są i pozostaną kluczowym kryterium przy podejmowaniu decyzji o wyjazdach – zarówno dla europejskich turystów, jak i gości z innych kontynentów. Niemniej jednak na 27 zbadanych rynkach źródłowych wyjazdy zagraniczne utrzymują się na stałym, trzecim miejscu wśród preferencji konsumentów, po kosztach żywności i zdrowia.

Ze względu na rosnącą liczbę turystów i wyższe wydatki na podróże, wartość dodana w niemieckiej turystyce przyjazdowej w 2023 roku również wzrosła. Według wstępnych danych IPK International wydatki zagranicznych gości na podróże, zakwaterowanie, transport lokalny, żywność i zakupy w 2023 r. przekroczyły poziom z 2019 r. (66,2 mld euro) i wyniosły około 69,6 mld euro.

Jeśli chodzi o przyjazdy do Niemiec, liczba Europejczyków podróżujących koleją wzrosła o osiem procent w porównaniu z 2019 r., podczas gdy przejazdy samochodem były o dziewięć procent, autobusem o dziesięć procent, a samolotem o jedenaście procent poniżej porównywalnych danych z 2019 r. Średni czas trwania podróży, wynoszący 6,6 nocy, był o sześć procent wyższy niż przed kryzysem w 2019 r. (6,3 nocy).

Klienci wysoko oceniają Niemcy pod względem jakości i bezpieczeństwa. Według Niemieckiego Monitora Jakości Turystyki, ogólna ocena zadowolenia turystów wynosi 1,92 w skali od 1 do 6, w tym 1 jako najlepsza ocena. W panelu ekspertów branży turystycznej DZT, 87% ekspertów oceniło Niemcy jako bezpieczny lub całkowicie bezpieczny cel podróży.

DZT spodziewa się również znacznego ożywienia w podróżach z Azji, które będzie stymulować wzrost w 2024 roku. Według analityków Forward Keys, przyloty z Chin w grudniu 2023 r. stanowiły 44,3% porównywalnych danych z 2019 r.; w styczniu ożywienie wzrosło już do 57,2%. W grudniu 2023 r. z Indii osiągnięto 74,3 procent poziomu sprzed kryzysu; w styczniu 2024 r. było to 81,6 procent.

Dodatkowo atrakcyjne wydarzenia turystyczne, takie jak UEFA Euro 2024, według prognozy DZT mogą przyczynić się do zwiększenia liczby noclegów nawet o cztery procent. Również wydarzenia kulturalne jak 250. rocznica urodzin Caspara Davida Friedricha, 35. rocznica upadku Muru Berlińskiego i Chemnitz – Europejska Stolica Kultury 2025 – oferują wiele dodatkowych bodźców do podróżowania. Reasumując, liczba noclegów w turystyce przyjazdowej w 2024 roku może powrócić do poziomu sprzed kryzysu.

W panelu ekspertów DZT, 250 dyrektorów generalnych i kluczowych międzynarodowych touroperatorów prowadzących działalność w Niemczech oceniło swoją obecną sytuację biznesową w pierwszym kwartale 2024 r. jako znacznie lepszą niż w tym samym kwartale poprzedniego roku.. Łączny wskaźnik klimatu biznesowego wzrósł z 46 do 54 punktów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Odpowiedzialne, przyjazne dla klimatu i środowiska podróże nadal są trendem. Według IPK International. Segment letnie wakacje w górach i wakacje na wsi, już w 2023 r. przekroczyły poziom z 2019 r.

Według badania IPK zleconego przez DZT na 27 rynkach źródłowych, 24 procent turystów zdecydowanie wyklucza kierunki podróży, jeśli nie oferują one zrównoważonych ofert wypoczynku, a kolejne 49 procent rozważa takie rozwiązanie. W badaniu tym Niemcy znalazły się w pierwszej trójce destynacji postrzeganych jako zrównoważone.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i zdjęcia: Niemiecka Centrala Turystyki (DZT)