Celem przedsięwzięcia jest wspieranie młodych utalentowanych osób, które wybrały turystykę jako ścieżkę swojej edukacji i kariery zawodowej, a także promowanie absolwentów wyróżniających się pasją oraz poziomem wiedzy.

– stwierdził prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke.

Tegoroczny konkurs dotyczył prac magisterskich z zakresu rozwoju, zarządzania i marketingu w sferze turystyki krajowej oraz zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski.

W konkursie mogli wziąć udział absolwenci studiów magisterskich, których prace uzyskały oceny bardzo dobre, dlatego prace Kapituły wymagały wysiłku, aby wybrać najlepszych z najlepszych. Kapituły Konkursu wyłoniła troje laureatów, przyznając I, II i III miejsce oraz siedem wyróżniających się prac.

Kapitułę oraz Organizatorów cieszy fakt, że prace absolwentów uczelni są coraz bardziej różnorodne, prezentują walory turystyczne niemalże każdego Regionu Polski. Zgłaszane do tej edycji prace dotyczyły głównie turystyki krajowej, prezentującej walory i diagnozowanie potencjału parków narodowych, obszarów przyrodniczo cennych i atrakcji regionalnych oraz turystyki kulturowej i kulinarnej. Przedstawiano wizerunek marki miejsca, w tym m.in. kształtowanie wizerunku miast poprzez organizację dużych wydarzeń oraz zróżnicowanie usług hotelarskich.

– przyznał prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Krzysztof Przybył.

 • I miejsce – Marta Rybicka za pracę „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych. Projekt bazy wypadowej wraz z systemem stanowisk do obserwacji na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego” (Politechnika Gdańska, promotor: dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska)
 • II miejsce – Małgorzata Tokarz za pracę „Turystyka kulinarna na obszarach wiejskich – analiza zachowań konsumentów” (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, promotor: prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka)
 • III miejsce – Natalia Oniszczuk za pracę „Charakterystyka i możliwości rozwoju szlaku pieszego Szklarska Poręba – Wałbrzych jako produktu turystycznego Dolnego Śląska” (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, promotor: prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz)
 • Zuzanna Firlik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Patryk Gębica (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Patrycja Kaniewska (Politechnika Koszalińska)
 • Patrycja Alicja Lis (Uniwersytet Łódzki)
 • Oliwia Seklecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Katarzyna Stachura (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Karolina Wiewiórska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

W skład Kapituły Konkursu weszli:

 • dr Wojciech Fedyk  (AWF we Wrocławiu) – Przewodniczący Kapituły
 • dr hab. Jacek Borzyszkowski (prof. Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku) – Wiceprzewodniczący Kapituły
 • dr Dominik Borek (DT MSiT)
 • dr hab. Jacek Olszewski-Strzyżowski  (prof. AWFiS w Gdańsku)
 • dr hab. Katarzyna Podhorodecka (prof. UW w Warszawie)
 • dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek  (SGH w Warszawie)
 • dr Jarosław Górski (UW w Warszawie)

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i zdjęcie: Polska Organizacja Turystyczna