Projekt rozbudowy i modernizacji wrocławskiego lotniska otrzymał z funduszy unijnych 175 mln zł. Dzięki temu na terenie portu lotniczego Wrocław im. Mikołaja Kopernika powstanie m.in. płyta postojowa, równoległa droga kołowania i droga szybkiego zjazdu. Z nowej infrastruktury skorzystają również samoloty cywilne i wojskowe. Pod względem wielkości dofinansowania z UE to największy projekt w branży lotniczej w Europie i trzeci spośród wszystkich złożonych wniosków.

To największy polski projekt dofinansowany przez Unię Europejską w konkursie dla sektora transportu w ramach projektu Łącząc Europę 2021-2027 (CEF 2). Według wstępnym projektów modernizacja i rozbudowa strefy operacyjnej wrocławskiego lotniska wyniesie około 350 mln zł, z czego 50 proc. (ok. 175 mln zł) kwoty będzie pochodzić z funduszy europejskich. Oficjalna nazwa projektu brzmi: Zwiększenie możliwości operacyjnych części lotniczej lotniska pod potrzeby operacji wojskowych w porcie lotniczym Wrocław. Planowane inwestycje we Wrocławiu to jeden z elementów strategii Unii Europejskiej. Jej celem jest efektywniejsze powiązanie sieci transportowej w krajach wspólnoty z potrzebami obronnymi.

Pozyskanie dofinansowania na realizację tych inwestycji to znakomita wiadomość i nasz ogromny sukces. Rozbudowa infrastruktury będzie sprzyjać nie tylko wojskowej mobilności w Europie, ale posłuży także lotnictwu cywilnemu. Inwestycja zwiększy przepustowość lotniska i przyspieszy wykonywanie operacji lotniczych, dzięki czemu wrocławski port osiągnie wyższy poziom funkcjonowania

– mówi Dariusz Kuś, prezes portu lotniczego Wrocław.

Rozbudowa i modernizacja strefy operacyjnej skróci czas wykonywania operacji lotniczych (czas kołowania między drogą startową a płytą postojową) oraz zwiększy się liczba miejsc postojowych dla samolotów pasażerskich.

Przemysław Myszakowski, wiceprezes Portu Lotniczego Wrocław dodaje, iż inwestycja tak mocno wsparta przez fundusze unijne to również doskonała wiadomość dla pasażerów. Dodatkowe elementy infrastruktury zapewnią płynność ruchu na wrocławskim lotnisku, co jest istotne zwłaszcza w godzinach kumulacji rejsów. Rozbudowa i modernizacja strefy operacyjnej portu lotniczego we Wrocławiu świadczy o mocnej pozycji lotniska na mapie nie tylko Polski, ale i całej Europy.

W ramach inwestycji w strefie operacyjnej lotniska powstaną:

  • Dodatkowa płyta postojowa, która będzie stanowiła lustrzane odbicie istniejącej płyty postojowej przy terminalu pasażerskim. Znajdzie się tam 12 miejsc dla samolotów kodu C takich jak Airbus 320 czy Boeing 737. Pozwoli to na uzyskanie dodatkowego, niezależnego miejsca postojowego dla największych maszyn wojskowych, cargo i pasażerskich kodu F (np. C-5 Galaxy, C-17 Globmaster, An-124 Rusłan czy Boeing 747 i Boeing 787)
  • Dodatkowa droga kołowania, która umożliwi wykonywanie operacji lotniczych samolotów wojskowych bez wstrzymywania ruchu samolotów pasażerskich, co znacznie usprawni wykonywanie lotów cywilnych i wojskowych, a także wpłynie na wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni lotniskowych
  • Droga szybkiego zjazdu, umożliwiająca szybsze opuszczenie przez samolot pasa startowego. Dzięki temu zwiększą się zdolności operacyjne lotniska i skróci się czas wykonywania operacji na pasie oraz oczekiwanie na start samolotów
  • Nowa płyta do odladzania samolotów zlokalizowana po zachodniej stronie lotniska (obecna płyta znajduje się po stronie wschodniej). Dzięki temu samoloty, w okresach gdy niezbędne jest odladzanie maszyn, będą mogły startować z obu kierunków, a na płytach będą mogły być odladzane 4 samoloty w tym samym czasie. Wpłynie to znacząco na skrócenie procedur przed startem samolotu.

W ramach projektu przebudowana zostanie również istniejąca droga kołowania, co pozwoli na przyjmowanie samolotów wojskowych kodu F (największych samolotów świata) i jednocześnie skróci czas operacji lotniczych.

Rozbudowa tych elementów infrastruktury to kolejny etap w rozwoju portu. Bardzo ważny w kontekście wzrastającej liczby pasażerów obsługiwanych we Wrocławiu, jak również coraz większej ilości transportu cargo

– podsumowuje Cezary Pacamaj, wiceprezes portu lotniczego Wrocław.

Źródło: altair.com
Tekst: Anna Molęda – Kompolt
Zdjęcie: Pixabay