W lipcu tego roku koleją przewieziono ponad 31,3 mln osób, co oznacza wzrost o prawie 2,7% w zestawieniu rok do roku. To największa liczba pasażerów kolei odnotowana w lipcu w statystykach Urzędu Transportu Kolejowego w ostatnim dziesięcioleciu. Masa przetransportowanych koleją ładunków wyniosła 18,7 mln ton. To spadek o 10,6% wobec lipca 2022 r.

W lipcu z usług kolei skorzystało ponad 31,3 mln osób. W zestawieniu rok do roku to wzrost o 0,8 mln osób (+2,7%). Wykonana praca przewozowa wyniosła prawie 2,7 mld pasażerokilometrów i była wyższa o 0,1 mld pasażerokilometrów (+2,6%) niż w lipcu 2022 r. Praca eksploatacyjna ukształtowała się na poziomie ponad 16,8 mln pociągokilometrów – o prawie 0,6 mln pociągokilometrów więcej (+3,6%) niż przed rokiem. Lipiec 2023 r. w przypadku liczby pasażerów, wartości pracy przewozowej i eksploatacyjnej oznacza najwyższe wartości uzyskane dotychczas w tym miesiącu od 2012 r. Średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła prawie 86 km i jest to wartość przybliżona do wyniku uzyskanego w lipcu 2022 r.

Lipiec w przewozach pasażerskich, zgodnie z tendencją sezonową był lepszy również w porównaniu do czerwca 2023 r. W zestawieniu miesiąc do miesiąca kolej obsłużyła o prawie 0,1 mln pasażerów więcej (+0,3%). W okresie wakacji wydłuża się również przeciętna długość podróży jaką pokonuje pasażer kolei. W lipcu 2023 r. średnia odległość przejazdu 1 pasażera zwiększyła się o ponad 11 km w porównaniu do czerwca 2023 r , tj. z 74,3 km w czerwcu  do 85,6 km w lipcu.

Ogółem od stycznia do lipca tego roku pociągami podróżowało prawie 213 mln osób. W porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. nastąpił wzrost o 24,4 mln osób (+12,9%).

W przewozach towarowych lipiec 2023 r., był niestety kolejnym miesiącem spadków. Ogółem masa przewiezionych towarów wyniosła 18,7 mln ton, to o 2,2 mln ton mniej (-10,6%) niż rok wcześniej. W zestawieniu z okresem styczeń-lipiec 2022 r. masa przewiezionych koleją ładunków odnotowała spadek o 12 mln ton (-8,2%).

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
Zdjęcie: Mirosław Mikulski