Niemiecka Centrala Turystyki we współpracy ze swoimi partnerami (DZT) uruchomiła wspólną bazę danych o turystyce w Niemczech. W ten sposób dostępnych jest ponad 200 tys. aktualnych zestawów danych wysokiej jakości dla wszystkich zainteresowanych stron — globalnych platform sprzedaży, dostawców usług turystycznych lub start-upów. Obejmują one 100 tys. obiektów turystycznych oraz kolejne 100 tys. danych dotyczących infrastruktury. Graf wiedzy wykorzystuje dane turystyczne ze wszystkich 16 krajów związkowych jako centralną bazę danych dotyczącą turystyki w Niemczech.

Partnerami projektu są także Magic Cities, Amadeus, German Convention Bureau oraz przedstawiciele nauki. Infrastruktura techniczna jest przystosowana do bezproblemowego podłączania projektów open data na poziomie krajowym – nad wykorzystaniem infrastruktury pracują również firmy takie jak German Convention Bureau (GCB) czy kolej, która planuje udostępnić dane do bazy.

Dzisiejszy dzień jest kamieniem milowym na drodze do cyfrowej przyszłości turystyki. Dzięki grafowi wiedzy wspólnie z wieloma zainteresowanymi stronami z powodzeniem uruchomiliśmy największy jak dotąd projekt infrastruktury danych dla branży turystycznej w Niemczech. Transgraniczna i międzybranżowa wymiana danych za pośrednictwem takiego systemu jest już uważana za pionierskie osiągnięcie niemieckiej gospodarki. Jednocześnie wysyłamy mocny sygnał świadczący o innowacyjności naszej branży. Projekt jest ważnym elementem transformacji cyfrowej w ramach narodowej strategii turystycznej rządu federalnego, zwłaszcza dla branży turystycznej w Niemczech, w której dominują małe i średnie przedsiębiorstwa

– wyjaśniła podczas spotkania Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT.

Dzięki projektowi turystyka w Niemczech wpisuje się w obszar działań i strategii rządu federalnego w zakresie danych: tworzenie potężnych i zrównoważonych struktur danych, projektowanie innowacyjnego i odpowiedzialnego wykorzystania danych, zwiększanie kompetencji w zakresie danych i tworzenie kultury danych.

Andreas Braun, prezes Tourismusmarketing GmbH Baden-Württemberg i rzecznik państwowych organizacji turystycznych, potwierdza, że ​​intensywne badanie tego tematu w strukturach turystycznych w Niemczech przyniosło zmiany.

Transformacja cyfrowa wpływa na wszystkie etapy łańcucha wartości w turystyce. Oznacza to, że regionalne i lokalne organizacje turystyczne również muszą na nowo zdefiniować i wypełnić swoje role – od agencji marketingowej po zarządzanie destynacją i zarządzanie danymi. Projekt „Knowledge Graph” dał nam duży impuls.

Armin Dellnitz, prezes Stuttgart Marketing GmbH i rzecznik Magic Cities, kontynuuje:

Dynamiczny rozwój turystyki po pandemii pokazuje, że biznes będzie nabierał coraz szybszego tempa. Klienci decydują się na wyjazd krótkoterminowo, chcą aktualnych informacji i, jeśli to możliwe, połączenia wszystkich usług w jednym miejscu. Graf wiedzy zapewnia nam do tego niezbędną podstawę.

Kolejne kroki

Jeśli chodzi o wdrożenie projektu w życie, to wielu partnerów podkreśla, że obecny stan stwarza podstawę do dalszego rozwoju. Teraz ważne jest zaangażowanie jak największej liczby podmiotów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, w celu zapewnienia konkurencyjności Niemiec na światowych rynkach turystycznych.

Ważnymi zadaniami na najbliższe tygodnie i miesiące jest dystrybucja danych poprzez nawiązywanie i poszerzanie kontaktów z potencjalnymi użytkownikami danych, wykorzystanie danych z grafu wiedzy na przykład do szkolenia chatbota na stronie www.germany.travel wspieranego przez sztuczną inteligencję oraz integracja danych dotyczących mobilności w celu uzyskania zrównoważonych ofert turystycznych.

W Open Data Tourism Alliance (ODTA), DZT intensyfikuje również wymianę transgraniczną w celu opracowania dalszych wspólnych standardów danych turystycznych. W oparciu o otwarte dane i interoperacyjność stosowanego modelu danych, nauka i badania mogą wzbogacić koncepcje zarządzania gośćmi czy informację turystyczną.

Innowacje technologiczne w zarządzaniu danymi idą w parze z takimi kryteriami, jak ochrona danych, suwerenność danych, etyka danych i kultura danych. Ściśle z tym związana jest przenośność danych. Oznacza to, że dzięki niezależnemu zarządzaniu danymi można je łatwiej przenosić między różnymi systemami, platformami lub aplikacjami. Uruchomienie projektu Open Data/Knowledge Graph jest kamieniem milowym w uczynieniu turystyki międzynarodowej, a tym samym niemieckiej turystyki przyjazdowej, zrównoważoną, konkurencyjną i zorientowaną na przyszłość”.

– dodaje Petra Hedorfer.

Jesienią, wspólnie z przedstawicielami sceny start-upowej i partnerami z branży turystycznej, DZT planuje wydarzenie (Hackathon), którego celem będzie opracowanie konkretnych przykładów zastosowań.

Bieżącą bazę danych grafu wiedzy można przeglądać za pomocą wyszukiwarki widgetu na stronie internetowej projektu open-data-germany.org.

Informacja:

Projekt Open Data/Knowledge Graph został uruchomiony przez DZT jako wspólny projekt branżowy wraz z 16 krajowymi organizacjami turystycznymi w krajach związkowych, Magic Cities, Amadeus, German Convention Bureau, przedstawicielami nauki i innymi partnerami turystycznymi.

Bardzo ważnym atutem grafu wiedzy jest nie tylko gromadzenie danych, ale także udostępnianie ich w ustrukturyzowany, licencjonowany, połączony i wzbogacony sposób. Na podstawie tej nowej jakości danych, dostępnej dla wszystkich uczestników rynku, aplikacje wspierane przez AI wyszukują również mniej znane oferty turystyczne. Dzięki temu średnie firmy i start-upy mogą rozwijać inteligentne, zorientowane na klienta usługi i wprowadzać je na rynek.

Szczegółowe i aktualne informacje na temat projektu można znaleźć na stronie projektu: www.open-data-germany.org

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i zdjęcia: Niemiecka Centrala Turystyki (DZT)