W ciągu najbliższego łrocza Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze zostanie przekształcone w spółkę prawa handlowego. Przed upływem kolejnego roku od wejścia ustawy w życie powstanie jedna grupa kapitałowa CPK.

2 października w życie weszła Ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzięki niej zostanie rozpoczęty proces przekształcenia PPL w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze, a następnie połączenia jej z CPK.

– (…) Przedsiębiorstwo Państwowe “Porty Lotnicze” stanie się częścią grupy kapitałowej CPK. Konsolidacja pozwoli na utworzenie podmiotu, który w pełni wykorzysta położenie geograficzne Polski, a także potencjał rozwijającego się rynku. Istnieje duża szansa na powstanie istotnego podmiotu na lotniskowej arenie europejskiej

– powiedział Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Fot. Mira Włodarczyk

Pierwszą ze zmian będzie przekształcenie PPL, które obecnie jest przedsiębiorstwem państwowym w jednoosobową spółkę akcyjną. Ten etap ma się zakończyć do 2 kwietnia przyszłego roku. Dzięki temu PPL będzie mogło funkcjonować na rynku usług lotniczych w formie spółki prawa handlowego, w jakiej działa większość zarządów portów lotniczych w Europie.

Drugim krokiem będzie wniesienie maksymalnie do końca III kwartału 2023 roku przez pełnomocnika rządu ds. CPK akcji nowej spółki PPL do spółki Celowej CPK. Skutkiem tych zmian będzie utworzenie grupy kapitałowej CPK odpowiedzialnej za pozyskiwanie finansowania dla zadań inwestycyjnych CPK, a także koordynację realizacji inwestycji i integrację zasobów państwa wokół programu CPK.

– Dla nas to historyczne wydarzenie. Będziemy poddani procesowi komercjalizacji, dzięki temu pozbędziemy się archaicznej formy prawnej jakiej jest przedsiębiorstwo państwowe. Obecnie w Polsce funkcjonuje już mniej niż dziesięć przedsiębiorstw państwowych. Wszystkie inne podmioty działają już jako spółki. Dla naszych pracowników i kontrahentów oraz partnerów nic się nie zmieni. To jedynie nasza wewnętrzna, formalna zmiana, która jest konieczna w celu dołączenia do grupy CPK. Utworzenie wspólnej grupy to racjonalny krok i potrzebny, jeśli poważnie myślimy o tworzeniu warunków dla rozwoju polskiego sektora lotniczego, a wręcz całego systemu transportowego w Polsce

– powiedział Stanisław Wojtera, prezes PPL.

Zmiany w CPK mają służyć skupieniu w jednej grupie kapitałowej kompetencji w zakresie planowanie i zarządzania infrastrukturą lotniskową w Polsce. Nowa struktura będzie mogła efektywnej stawiać czoło wyzwaniom rynkowym i być motorem rozwoju gospodarczego.

Źródło: redakcja nowaturystyka.pl