Do 29 marca 2023 r. organizacje pozarządowe mogą jeszcze składać wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy lub modernizacji infrastruktury turystycznej i/lub zakupu sprzętu pływającego, które poprawią warunki uprawiania turystyki na terenach nadodrzańskich.

Przystanie, pola biwakowe, parkingi dla kamperów, miejsca rekreacji nad brzegiem rzeki, miejsca do wodowania i wyciągania kajaków i innych sprzętów pływających, kajaki, łodzie, supy, zejścia do wody, szlaki wodne – to tylko wycinek tego, co można zrealizować w Dolnośląskim Funduszu Odrzańskim 2023.

Nabór wniosków trwa do 29 marca 2023 do godziny 23:59. Wnioski składa się tylko w formie elektronicznej. Maksymalna kwota dofinansowania to 150 tys. zł, a wymagany wkład własny wynosi 10% wartości projektu. Czas realizacji: od maja do końca 2023 r.

Jak poprawnie złożyć wniosek?

  1. Wypełnić i złożyć ofertę w Generatorze eNGO pod adresem: https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace do 29 marca 2023 r. (do godziny 23:55).
  2. Zapisać ofertę na dysku komputera.
  3. Podpisać ofertę podpisem elektronicznym.
  4. Podpisać wymagane załączniki podpisem elektronicznym (każdy z osobna).
  5. Przesłać ofertę oraz wymagane załączniki za pomocą platformy ePUAP do 29 marca 2023 r. (do godziny 23:59).

Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023

Powołany, przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023, ma wspierać dolnośląskie gminy w realizacji projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury nad Odrą. Warto przypomnieć, że w 2018 r. fundusz o podobnym charakterze istniał, jednak dotyczył terenu całego województwa.

Na wszystkie zadania przeznaczono 2 miliony złotych. Wartość dofinansowania wyniesie do 150 tysięcy dla gminy albo organizacji pozarządowej. W ramach programu zostaną przyznane dotacje celowe na realizację projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury związanej bezpośrednio lub pośrednio z rzeką Odrą dla gmin województwa dolnośląskiego, przez których teren przepływa rzeka Odra, bądź które graniczą z rzeką Odrą. Dotacje zostaną też przyznane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa. To szczególnie ważne, ponieważ coraz więcej stowarzyszeń, fundacji realizuje zadania związane z rzeką, a teraz będą mogły otrzymać dotacje na swoje projekty infrastrukturalne.

W ramach programu planuje się realizację projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury na terenie gmin odrzańskich, m.in.: przystanie, pola biwakowe, parkingi dla kamperów, zaplecze sportowo – rekreacyjne (np. boisko do siatkówki plażowej, plac zabaw), miejsca wodowania i wyciągania kajaków oraz innego sprzętu pływającego, zejścia do wody, miejsca etapowe (węzłowe), szlaki wodne, wypożyczalnie sprzętu pływającego, sprzęt pływający, slipy dla łodzi.

Dzięki programowi Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023, wzdłuż rzeki Odry na terenie województwa dolnośląskiego, powstanie kompleksowa infrastruktura będąca uzupełnieniem istniejących obiektów o przeznaczeniu turystycznym.

Tekst: MM
Źródło: Dolnośląska Organizacja Turystyczna