Berlińska sieć hosteli a&o po raz pierwszy publikuje szczegółową analizę swoich zobowiązań ESG. Cel jest jasny: do 2025 roku a&o będzie pierwszą bezemisyjną siecią hosteli w Europie. W przyszłości raport będzie publikowany corocznie.

“Każdy może podróżować – dziś, jutro i w przyszłości” – to jasne przesłanie berlińskiej sieci hosteli a&o. Raport zawiera szczegółowy przegląd kluczowych strategicznych tematów dotyczących zrównoważonego rozwoju, zrealizowanych i planowanych działań, osiągniętych efektów i nowych celów. Kluczowe inicjatywy obejmują modernizację budynków mieszkalnych/zwiększenie wydajności budowlanej, opracowanie i wdrożenie kodeksu etyki pracowniczej oraz odpowiedzialne zakupy.

To pierwszy raz, kiedy a&o przedstawia kompleksową analizę swojego działania. Zrównoważony rozwój jest częścią firmy od momentu jej założenia w 2000 roku. Raport Zrównoważonego Rozwoju 2022 jest wstępem do raportów, które będą publikowane corocznie w przyszłości i ma na celu podkreślenie, że zrównoważony rozwój w coraz większym stopniu staje się podstawową wartością modelu biznesowego.

W oparciu o Agendę ONZ dotyczącą zrównoważonego rozwoju 2030, a&o koncentruje się na 6 z 17 celów, w obszarach odpowiedzialnego systemu korporacyjnego, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego (ESG). W wyniku analizy następujące tematy znalazły się w centrum strategii a&o:

  • [6] Czystość wody i warunki sanitarne
  • [7] Przystępna cenowo i czysta energia
  • [8] Godziwa praca i wzrost gospodarczy
  • [11] Miasta i społeczności przyjazne środowisku
  • [12] Zrównoważona konsumpcja i produkcja
  • [13] Działania na rzecz ochrony klimatu

 Obecnie podczas jednego noclegu w a&o wytwarzane jest 3,73 kilograma CO2. Oznacza to, że berlińczycy podcinają konkurencję nawet o 80 procent i osiągają redukcję emisji o około 56 procent od czasu rozpoczęcia pomiarów w 2015 roku – dla porównania:

  • 2015: około 8.5 kg
  • 2019: około 5.9 kg
  • Maj 2023: 3.73 kg

Celem na 2025 rok były jak dotąd trzy kilogramy, teraz sieć chce redukcji emisji dwutlenku węgla do poziomu poniżej 2,5 kilograma na gościa i nocleg.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i grafika: Zorientowani Travel Club