Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza do udziału w kolejnej, trzeciej edycji konkursu Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) „The Best Toursim Villages”. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 9 czerwca 2023 r.

Formularze zgłoszeniowe wypełnione w języku angielskim przez lokalną administrację i podpisane przez sołtysów lub burmistrzów wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres Departamentu Turystyki dt@msit.gov.pl.

Spośród przesłanych zgłoszeń przedstawiciele Departamentu Turystyki MSiT wybiorą, zgodnie z limitem określonym przez UNWTO, trzy wsie, które Ministerstwo Sportu i Turystyki zgłosi jako reprezentujące Polskę w konkursie.

Informacje nt. konkursu w tym formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: https://www.unwto.org/tourism-villages/en/. Ogłoszenie wyników projektu BTV nastąpi w trakcie jednej z międzynarodowych imprez UNWTO pod koniec 2023 r.

Konkurs, którego organizatorem od 2021 roku jest UNWTO, ma na celu zwiększenie roli turystyki w ochronie i odnowie wsi, lokalnych wartości i produktów, zabytków kultury i natury, działalności rolniczej, leśnictwa i hodowli. Wyróżnione jako BTV miejscowości będą wspierane poprzez szkolenia, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz wspólną promocję na świecie. Te miejscowości, które nie spełniają w pełni wymagań, otrzymują wsparcie od UNWTO w celu poprawy obszarów zidentyfikowanych jako niedoskonałe.

Polska do konkursu w 2022 roku zgłosiła Istebną. Komisja UNWTO zakwalifikowała tę miejscowość do grona laureatów w kategorii Upgrade Program (Program Modernizacji). Program Modernizacji został przygotowany z myślą o wsiach, które mają duży potencjał i są na dobrej drodze do znalezienia się w gronie Najlepszych Wsi Turystycznych. UNWTO pomaga tym miejscowościom ulepszać standardy, ofertę turystyczną i pracować nad  słabymi punktami poprzez warsztaty, wirtualne spotkania i inne inicjatywy.

Przedstawiciele Istebnej uczestniczyli w pierwszym Spotkaniu Wiosek objętych Programem Modernizacji Best Tourism Villages Network, które odbyło się w Alula w Arabii Saudyjskiej w dniach 27-28 lutego 2023.

Istebna jest miejscowością o bardzo bogatej kulturze ludowej, nadal kultywuje się tu tradycyjną muzykę i taniec, noszenie stroju regionalnego, czy też wytwarzanie starodawnych instrumentów muzycznych. Miejscowość zamieszkuje wielu twórców ludowych – koronczarek, hafciarek i rzeźbiarzy. Kulturę ludową pielęgnują i prezentują zespoły regionalne i kapele ludowe w tym Kapela Wałasi oraz Zespół Regionalny Istebna.

Podtrzymywane są tradycje pasterskie – wytwarzane są tu sery takie jak bryndza, budz i oscypki. Zarówno w domach prywatnych, jak i restauracjach skosztować można kuchni regionalnej. Istebna posiada wiele zabytków, w tym architektury drewnianej i związanych z kulturą atrakcji turystycznych. Do najważniejszych z nich należą: Muzeum Jana Wałacha, Dom Konarzewskich, Kościół Dobrego Pasterza, kościoły drewniane na Kubalonce, Stecówce i Mlaskawce, Kurna Chata Kawuloka. Ciekawym obiektem jest także Izba Pamięci Jerzego Kukuczki – wybitnego polskiego himalaisty, a także Centrum Muzyki Karpat.

Tekst: Mirosław Mikulski na podstawie materiałów MSiT