Konferencja odbędzie się w dniach 18 i 19 maja 2022 w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Pierwszy dzień konferencji będzie transmitowany live na Facebooku oraz YouTube Uczelni w języku polskim i angielskim.
Fot: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Wydarzenie będzie podsumowaniem prac naukowych przeprowadzonych przez naukowców z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które dostarczą uczestnikom wiele nowych przykładów zastosowań i postrzegania turystyki dostępnej.

Celem będzie m.in. dyskusja nad aktualnymi problemami turystyki, kreowanie perspektywy rozwoju turystyki dostępnej, rozszerzanie jej wpływu w krajach grupy wyszehradzkiej i promocja rezultatów projektu „Tourism for All”.

W trakcie konferencji przewidziano sesje tematyczne, podczas których uczestnicy zaprezentują aktualne zagadnienia turystyki w zakresie:

  • uwarunkowań przestrzennych, społecznych, ekonomicznych i prawnych rozwoju turystyki dostępnej,
  • roli turystyki w integracji osób z niepełnosprawnościami,
  • dobrych praktyk w turystyce, w tym w turystyce dostępnej,
  • innowacyjnych rozwiązań w turystyce, w tym w turystyce dostępnej,
  • współczesnych technologii informacyjnych w turystyce, w tym w turystyce dostępnej
  • planowania i zagospodarowania przestrzennego w zakresie turystyki, w tym turystyki dostępnej.

Prelegentami oraz uczestnikami konferencji będą naukowcy z partnerskich Uczelni Wyższych (w tym  z Austrii, Bułgarii, Czech, Finlandii, Gruzji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Węgier), przedstawiciele środowisk skupiających osoby z niepełnosprawnościami, goście ze świata biznesu i kultury, jak również dyrektorzy, prezesi i właściciele obiektów turystycznych na Dolnym Śląsku oraz przedstawiciele władz samorządowych oraz organizacji turystycznych.

Wydarzenie będzie wyjątkową okazją do nawiązania relacji biznesowych i partnerskich, również międzynarodowych, które mogą zaowocować w przyszłości owocną współpracą w zakresie turystyki.

Dodatkową atrakcją będą warsztaty „One step closer”, dzięki którym uczestnicy konferencji, za pomocą specjalnych symulatorów, będą mieli okazję doświadczyć ograniczeń osób o specjalnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych. W dalszej perspektywie warsztaty mają na celu zwiększenie kompetencji i odpowiedzialności oraz upowszechnienie idei tworzenia produktów turystycznych – miejsc, wydarzeń, technologii, bez barier dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Honorowy patronat nad Konferencją objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, Starosta Wrocławski Roman Potocki, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Prezes Dolnośląskiej Izby Turystyki Marek Ciechanowski oraz z ramienia organizatorów Rektor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu dr Roman Fulneczek, prof. WSH.

Współorganizatorami wydarzenia są Fundusz Wyszehradzki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

Patronat Medialny nad Konferencją objął portal nowaturystyka.pl

Tekst: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu