1 grudnia w budynku Społecznej Akademii Nauk o godzinie 10:00 odbędzie się konferencja podsumowująca działania międzynarodowego projektu Erasmus + ESTET, którego celem jest wzmocnienie pozycji podmiotów prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe w dziedzinie turystyki w całej Europie. Konferencja skierowana jest dla wszystkich zainteresowanych tematem rozwoju przemysłu turystycznego, a udział w niej jest bezpłatny.

SAN w Projekcie Erasmus+ ESTET

Społeczna Akademia Nauk (SAN) jest instytucją edukacyjną, która od prawie 30 lat oferuje kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, seminariach doktoranckich, studiach podyplomowych oraz MBA. Uczelnia oprócz tego, że daje młodym ludziom szansę kształcić się w wybranym przez siebie kierunku to również realizuje wiele działań mających wpływ na rozwój szeroko pojętej nauki. Jednym z takich przedsięwzięć jest udział w projekcie Erasmus+ ESTET: Włączanie kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju w kształcenie i szkolenia dotyczące turystyki, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. SAN jako jeden z siedmiu parterów z sześciu krajów Europy (Polski, Bułgarii, Francji, Włoch, Irlandii i Grecji) brał udział w opracowywaniu szkoleń oraz materiałów dydaktycznych, które mają wypełnić lukę pomiędzy tym, co jest dostarczane przez programy kształcenia i szkolenia zawodowego, a tym co jest potrzebne organizacjom zajmującym się strategicznym planowaniem zrównoważonej działalności turystycznej.

Jednak nadrzędnym celem całego przedsięwzięcia było umożliwienie instytucjom w całej Europie dostosowanie edukacji do nowych trendów w rozwoju przemysłu turystycznego. Podczas realizacji założeń projektu partnerzy przeprowadzili pilotaże materiałów w szkołach zawodowych oraz cykl warsztatów praktycznych. Dodatkowo dzięki nawiązanym współpracom z przedstawicielami branży turystycznej poddano opinii wartość merytoryczną wcześniej przygotowanych materiałów dydaktycznych. Eksperci jednoznacznie stwierdzili ich wysoką jakość i potwierdzili, że bez wątpienia stanowią one wartość dodaną dla postępu w edukacji turystycznej. W rezultacie partnerzy opracowali ramy koncepcyjne włączenia umiejętności oraz portfolio zasobów edukacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju do programów kształcenia i szkolenia zawodowego, a do tego przygotowali program szkoleń.

Międzynarodowa Konferencja „Edukacja i Szkolenia na Rzecz Zrównoważonej Turystyki w Europie”

Podsumowaniem działań projektowych jest Międzynarodowa Konferencja “Edukacja i Szkolenia na Rzecz Zrównoważonej Turystyki w Europie”, która obędzie się 1 grudnia 2022 r. w budynku Społecznej Akademii Nauk przy ul. Łuckiej 11 w Warszawie. Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00.

 Konferencja skierowana jest do:

  • organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego- nauczycieli, trenerów, opiekunów, realizujących programy szkoleniowe w zakresie turystyki oraz osób uczących się będących w trakcie szkolenia w zakresie turystyki i/lub chcących podnieść swoje kwalifikacje;

a także przedstawicieli:

  • organizacji branży turystycznej, stowarzyszeń i sieci zawodowych, administracji na poziomie lokalnym, regionalnym i/lub krajowym zaangażowanych w zarządzanie, promocję i rozwój turystyki;
  • organizacji pozarządowych/ organizacji non-profit/ fundacji zajmujących się kwestiami środowiska i zrównoważonego rozwoju;
  • instytucji publicznych zarządzających kształceniem i szkoleniem zawodowym na poziomie szkoły średniej, policealnej i wyższej;
  • instytucji oferujących programy rozwoju zawodowego dla nauczycieli;
  • instytucji i organizacji, które mogą wspierać działania upowszechniające rezultaty projektu.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną materiały opracowane w projekcie. Zaplanowano także warsztaty praktyczne dotyczące dobrych praktyk, wyzwań i przyszłości rozwoju zrównoważonej turystyki oraz panel dyskusyjny z udziałem ekspertów na temat włączania tych umiejętności w kształcenie i szkolenie zawodowe.

Szczegółowy program wydarzenia:  http://estet-project.com/final-conference/

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem są proszone o wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/UhVZocPxBuzLSyR4A

Materiał Partnera
Źródło i grafika: Społeczna Akademia Nauk