W ubiełym tygodniu w Valletcie, Malta i osiem innych krajów śródziemnomorskich podpisały deklarację w zakresie promocji oraz budowania dobrych praktyk w obszarze odpowiedzialnej i zrównoważonej turystyki. Ponadto zobowiązały się one do wykorzystania innowacji (w postaci technologii cyfrowych) do podnoszenia swojej konkurencyjności w obszarze turystyki.  

Forum, które przybrało formę okrągłego stołu, obejmowało dyskusje na temat zrównoważonego rozwoju turystyki oraz budowania jej konkurencyjności poprzez inwestycje w cyfryzację. Podczas tego szczytu, ministrowie turystyki krajów śródziemnomorskich zgodzili się wspierać i zachęcać do współpracy w ramach Światowej Organizacji Turystyki w celu ochrony interesów regionu oraz zapewnienia konkurencyjności turystyki śródziemnomorskiej.  

Porozumienie podpisane w Valletcie skupia się także na współpracy w zakresie złagodzenia zagrożeń związanych z kryzysem klimatycznym oraz znalezieniu rozwiązań, które pozwolą im zaradzić.  

– dodał Clayton Bartolo, minister turystyki Malty.

Otwierając pierwszą sesję okrągłego stołu zatytułowaną “Rethinking Tourism: Sustainability”, Bartolo powiedział, że turystyka jest jednym z kluczowych filarów gospodarczych krajów śródziemnomorskich.  

– podkreślił minister turystyki Malty.

Oprócz bycia w czołówce zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji turystyki, kraje śródziemnomorskie chcą również ściślej współpracować w zakresie wykorzystania swoich specjalizacji. Mowa jest o turystyce religijnej, filmowej, a także związanej ze sportami wodnymi, gastronomią, organizowaniem ślubów oraz obszarem wellness.  

Jednym z elementów budowy zrównoważonej turystyki było ogłoszenie w zeszłym roku przez Maltę limitów co do ilości gości, których może obsłużyć. Maksymalne możliwości tego kraju oszacowano na 3-3,5 mln turystów w skali roku.  

Ponadto na początku tego roku ten śródziemnomorski kraj ruszył z największym w swojej historii projektem “zazielenienia” i zalesienia swojego obszaru. Do 2030 roku w ramach Green Project, rząd w Valletcie ma zainwestować 700 mln euro w stworzenie publicznych parków oraz miejsc rekreacji – zarówno na Malcie jak i na Gozo. Planuje się, iż do końca 2024, będzie tam do dyspozycji 325 tys. m2 zielonej przestrzeni, co ma odpowiadać 54 boiskom piłkarskim.    

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i zdjęcie: Maltańska Organizacja Turystyczna/biuro MTA w Warszawie