Małopolska zawsze cieszyła się opinią jednego z najpiękniejszych regionów Polski. Kraków z jego zabytkami i bogatą kulturą, niezwykłe górskie krajobrazy stworzone do aktywności fizycznej, a także bogaty folklor sprawiały, że był to jeden z najchętniej odwiedzanych regionów kraju. O tym, że Kraków to najbardziej rozpoznawalna polska marka turystyczna na świecie świadczyła także duża liczba turystów z zagranicy, którzy chętnie wybierali to miasto jako cel swojej podróży. Dzięki prężnie rozwijającej się branży turystycznej oraz szerokiej ofercie połączeń lotniczych z krakowskiego lotniska, w 2019 r. region odwiedziło blisko 18 milionów turystów. Niestety ostatnie dwa lata okazały się bardzo trudnym okresem dla branży turystycznej. Wybuch pandemii COVID – 19, a ostatnio zbrojna napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę negatywnie wpłynęły na ruch turystyczny, szczególnie w kontekście turystyki zagranicznej.

Obecnie największym wyzwaniem dla turystyki jest odbudowa ruchu zagranicznego, szczególnie w tak ważnych ośrodkach jak Kraków. W tym celu Województwo Małopolskie wraz z Miastem Kraków w kooperacji z Małopolską Organizacją Turystyczną w roli Lidera, przygotowało projekt „Małopolska – cel podróży”. Projekt realizowany jest w całości z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, a jego budżet wynosi 16 000 000,00 zł. Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie zostaną zrealizowane do końca 2023 r.

Naszym głównym celem jest promocja Krakowa i Małopolski na arenie międzynarodowej. Początkowo zaplanowano działania na rynku niemieckim i brytyjskim, a w dalszej perspektywie także na rynkach austriackim, szwajcarskim, włoskim, skandynawskim i amerykańskim. Zakres działań jest bardzo szeroki, realizowane będą między innymi ambienty, misje gospodarcze, kampanie w Internecie, kampanie w tematyce MICE czy też stworzenie landing page i mediów społecznościowych w dwóch językach: niemieckim i angielskim. Już w 2021 roku powstała koncepcja kreatywna wraz z briefem strategicznym, którego autorem jest krakowska agencja kreatywna Admind. Gościnność to słowo klucz oraz punkt wyjścia całej koncepcji. Gościnność to na pewno coś, co wyróżnia Polskę w ogóle – i to nie jest zaskoczenie. Ale Małopolskę wyróżnia także otwartość, czyli coś znacznie więcej. Chcemy podkreślać tę otwartość nie tylko przez ludzi, krajobrazy czy znane i mniej znane symbole. Jednym z najważniejszych elementów wybranej kampanii jest gest otwartych dłoni, który podkreśla hasło kampanii: „Wide open…”/”Unglaubliche vielfalt…”.

W oparciu o koncepcję kreatywną powstało szereg materiałów w tym m.in. charakterystyczne kolaże, spoty promocyjne czy też landing page i media społecznościowe. Wszystkie elementy będą wykorzystywane podczas szerokiej kampanii promocyjnej w Internecie, która ruszyła

1 maja! Przez kolejnych 6 miesięcy mieszkańcy Niemiec i Wielkiej Brytanii dowiedzą się co zwiedzić, czego posmakować czy też jakie trasy rowerowe wybrać, aby w najbardziej udany sposób spędzić czas w Małopolsce. Kampania dedykowana jest turyście indywidualnemu, ale nie zapomnieliśmy także o branży turystycznej. Dzięki szerokim działaniom promocyjnym w zakresie sektora MICE realizowanym przez Miasto Kraków dotrzemy z promocją Krakowa i Małopolski także do klienta biznesowego.

Kampania będzie realizowana jedynie na rynkach zagranicznych, ale zapraszamy do śledzenia social mediów w języku angielskim https://www.facebook.com/experiencekrakow/ oraz https://www.instagram.com/experiencekrakow/ , a także niemieckim https://www.facebook.com/erlebekrakau/, https://www.instagram.com/erlebekrakau/. Powstał także landing page kampanii pod adresem www.wideopen.travel!

Tekst i zdjęcia:Zespół ds. Gospodarki Turystycznej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
(Departament Turystyki)