Polskie Koleje Linowe przestój serwisowy w swoich ośrodkach turystycznych wykorzystują na przeprowadzenie ćwiczeń wraz ze służbami ratowniczymi. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku sytuacji kryzysowych. 14 maja ćwiczenia z udziałem TOPR odbyły się na Kasprowym Wierchu.

Jednym z głównych priorytetów Polskich Kolei Linowych jest bezpieczeństwo. Dlatego – dwa razy w roku – zarówno po sezonie letnim, jak i zimowym – przeprowadzane są prace serwisowe i konserwacyjne, które związane są z czasowym przestojem kolei. Tak jest i teraz. Obecnie prace serwisowe prowadzone są w ośrodku PKL na Kasprowym Wierchu. Związany z nimi przestój został wykorzystany na przeprowadzenie ćwiczeń, które realizowane były wspólnie z TOPR.

14 maja na Kasprowym Wierchu odbyły się szkoleniowe próby ewakuacji pasażerów, podczas których ratownicy TOPR trenowali między innymi przy użyciu sprzętu alpinistycznego i z wykorzystaniem technik linowych. W ćwiczeniach uczestniczyli również przedstawiciele PKL.

Od początku działalności PKL nigdy nie doszło do takiej sytuacji, w której konieczna byłaby ewakuacja pasażerów z wagonów na Kasprowym Wierchu

– uspokaja Marcin Kucharski, kierownik ośrodka PKL na Kasprowym Wierchu.

Prace serwisowe i konserwacyjne kolei oraz urządzeń na Kasprowym Wierchu potrwają do 24 maja.

Źródło i zdjęcia: Polskie Koleje Linowe