Spółka Centralny Port Komunikacyjny opublikowała szczegóły Master Planu, czyli kluczowego dokumentu określającego koncepcję długoterminowego rozwoju lotniska.

Dokument przedstawia etapy rozwoju lotniska od jego uruchomienia, które jest planowane w 2028 r., poprzez kolejne fazy, aż do 2060 r. – granicznej daty prognozy lotniczej dla rynku polskiego stworzonej przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). 

Master Plan jest zgodny z prognozami IATA, które powstały w trzech scenariuszach – niskim, bazowym i wysokim. W scenariuszu bazowym poziom 40 mln pasażerów zostanie osiągnięty ok. 2035 r., co oznaczałoby konieczność rozbudowy infrastruktury. W 2060 r., przewiduje się możliwość obsługi na CPK prawie 65 mln pasażerów rocznie. Prognozowany ruch transferowy w początkowym okresie funkcjonowania lotniska ma stanowić około 40 proc. i wzrosnąć w długim okresie do poziomu 45 – 50 proc. 

Dokument wskazuje, że dzięki elastycznym projektom możliwa będzie modułowa rozbudowa terminala, płyt postojowych i pozostałej infrastruktury tak, by zapewnić efektywną pracę całego hubu. W chwili otwarcia lotnisko CPK będzie dysponowało dwiema równoległymi drogami startowymi o długości 3800 metrów każda, oddzielonymi 2500-metrową przestrzenią (tzw. midfield,) na której zlokalizowana zostanie niezbędna infrastruktura, m.in. terminal pasażerski z węzłem multimodalnym obejmującym dworzec kolejowy, płyty postojowe i odlodzeniowe, wieża kontroli ruchu lotniczego. Rezerwa pod trzecią droga startową, która może być potrzebna w kolejnej fazie rozwoju lotniska, znajduje się na południe od dwóch obecnie projektowanych.  

Master Plan zakłada, że lotnisko już od momentu startu będzie gotowe do zerowej emisji CO2 m.in. poprzez zapewnienie infrastruktury do obsługi naziemnej w postaci pojazdów zeroemisyjnych oraz pozyskiwania znacznej części energii z odnawialnych źródeł.  

Nowa linia kolejowa i dworzec

Po północnej stronie terminala powstanie dworzec kolejowy z sześcioma podziemnymi peronami obsługujący połączenia dalekobieżne, regionalne i aglomeracyjne. Dzięki nowym, budowanym przez spółkę liniom dla Kolei Dużych Prędkości i modernizacji istniejącej sieci kolejowej czas przejazdu między lotniskiem CPK i Warszawą a największymi miastami w Polsce nie przekroczy 2,5 godziny.  

Projektowana linia kolejowa, która zostanie oddana do użytku wraz z uruchomieniem lotniska, połączy Warszawę i Łódź z CPK, wpinając lotnisko w system Kolei Dużych Prędkości. Dworzec kolejowy CPK stanowić będzie środek węzła kolejowego łączącego CPK z liniami m.in. w stronę WarszawyŁodzi i WrocławiaPoznaniaKrakowa i KatowicTrójmiasta i Rzeszowa.  

W obrębie lotniska powstaną dwa dodatkowe przystanki kolejowe, obsługiwane przez pociągi regionalne. Przystanek CPK Wschód umożliwi dojazd do Airport City (czyli obiektów hotelowych, biurowych, konferencyjnych i administracyjnych).  Z kolei CPK Zachód obsłuży m.in. strefę cargo (dla ładunków frachtowych w zachodniej części węzła dodatkowo powstanie stacja CPK Towarowa). To właśnie po zachodniej stronie lotniska znajdą się m.in. terminale cargo do obsługi frachtu lotniczego. W oparciu o prognozy IATA Master Plan zakłada, że nowa infrastruktura CPK w połączeniu z brakiem takich ograniczeń, jakie obowiązują na Lotnisku Chopina, pozwoli uwolnić krajowy potencjał cargo lotniczego. Według prognoz, już w 2035 r. łącznie przewozy cargo i poczty lotniczej mają osiągnąć ok. 1 mln ton (przed COVID-19 było to ok. 100 tys. ton). 

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i grafiki: Centralny Port Lotniczy