Poszukiwani są Ambasadorowie i Ambasadorki Kongresów Polskich, osoby aktywnie pozyskujące międzynarodowe wydarzenia do Polski. Po raz kolejny zgłaszać można również Mecenasów Kongresów Polskich, czyli firmy i instytucje wspierające organizowane wydarzenia. Zgłaszania kandydatur można składać do 15 września 2023 roku.

Celem Programu Ambasadorów Kongresów Polskich (AKP) jest organizowanie procesu promocji i zachęcanie do efektywnego pozyskiwania do Polski międzynarodowych spotkań oraz wydarzeń, ze szczególnym uwzględnieniem kongresów i konferencji. Organizatorami Programu Ambasadorów Kongresów Polskich są wspólnie Polska Organizacja Turystyczna (POT) wraz z Poland Convention Bureau i Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP). Co warto podkreślić program nie byłby możliwy bez współpracy z miejskimi i regionalnymi convention bureau z Polski, w szczególności w ramach lokalnych Klubów Ambasadora oraz zaproszonych osób, instytucji i organizacji.

Zgłoszenia kandydatur będą możliwe do 15 września 2023 roku. Kandydatów do tytułów Ambasadora i Mecenasa można zgłaszać on-line poprzez formularz dostępny pod adresem https://akp2022.syskonf.pl/.

Program Ambasadorów Kongresów działa z powodzeniem na całym świecie, chociażby w Japonii, na Słowenii czy w USA. Choć pod różnymi nazwami, cel jest ten sam – wyłonić osobistości świata nauki, biznesu i wszystkich tych, którzy pozyskują kongresy i konferencje do danego kraju. Program Ambasadorów Kongresów Polskich w 2023 roku obchodzi swoje 25-lecie. Zachęcamy zatem do zgłaszania kandydatur do tytułów Ambasadora i Mecenasa Kongresów za lata 2022 i 2023

– powiedziała Agnieszka Szymerowska, Dyrektorka Biura SKKP.

Wszelkie pytania można zgłaszać do Sekretarz Kapituły Programu AKP, Agnieszki Szymerowskiej pod adresem email agnieszka.szymerowska@skkp.org.pl

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i grafika: Polska Organizacja Turystyczna