Fot. POT

W dyskusji poświęconej sektorowi MICE oraz wpływowi wydarzeń, konferencji, kongresów na pozycję międzynarodową naszego kraju uczestniczyli:

  • prezes POT Rafał Szmytke (online),
  • kierowniczka Poland Convention Bureau POT Aneta Książek,
  • prezeska SKKP Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce i wiceprezeska Kraków5020 (operatora ICE Kraków Congress Centre),
  • dyrektor generalna Polska Izba Przemysłu Targowego Beata Kozyra (online),
  • CEO Travel Projekt DMC Poland Joanna Montenarh.

Choć role wspomnianych ekspertów w branży różnią się, łączy ich pasja do turystyki biznesowej i wiedza na temat jej dynamicznego rozwoju w ostatnich latach. Wypowiedzi z debaty, osób w studio jak i łączących się online, podkreślają istotę turystyki biznesowej jako integralnej części globalnego krajobrazu gospodarczego oraz jej strategiczną rolę w dynamicznym rozwoju miast i regionów.

Całość debaty można obejrzeć poniżej lub przeczytać na stronie Wprost Podróże.

Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, podkreślił, że turystyka biznesowa to nie tylko delegacje służbowe czy spotkania branżowe, ale kompleksowy zestaw strategicznych działań mających na celu osiągnięcie celów biznesowych i kształtowanie pozytywnego wizerunku miejsca.

Paula Fanderowska podkreśliła globalną konkurencję w branży spotkań i konieczność poszukiwania unikalnych cech i przewag konkurencyjnych. Wskazała na pozytywny przykład Wielkiej Brytanii, która dostrzega ogromny potencjał w branży spotkań.

Joanna Montenarh zwróciła uwagę na nadmiar wydarzeń MICE w Europie Zachodniej, widząc w tym szansę dla Polski jako konkurencyjnej destynacji. Zauważyła, że stosunek jakości do ceny w Polsce jest nadal korzystny, co może przyciągać zagranicznych planerów wydarzeń biznesowych.

Beata Kozyra, dyrektor generalna Polskiej Izby Przemysłu Targowego, zaznaczyła ewolucję targów, które nie ograniczają się już do prezentacji usług, ale stają się kompleksowymi wydarzeniami, obejmującymi kongresy, konferencje, szkolenia, pokazy i inne atrakcje, co nazywa się “festiwalizacją targów”.

Aneta Książek, kierowniczka Biura Spotkań i Wydarzeń Poland Convention Bureau POT, wskazała na znaczenie danych jakościowych w zrozumieniu skali turystyki biznesowej. Dodała, że Polska aspiruje do roli ważnego gracza w międzynarodowych rankingach, a Kraków i Warszawa są obecnie miastami pierwszego wyboru dla turystyki spotkań biznesowych w Polsce, a kolejne miasta uzyskują coraz wyższe miejsca w rankingach ICCA i UIA.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i zdjęcie: Polska Organizacja Turystyczna