Tegoroczna konferencja „Airport Innovation Roundtable for Central Europe” – AIR2023 odbędzie się w dniach 18-19 września w Bledzie w Słowenii. To już druga konferencja AIR po sukcesie ubiegłorocznego wydarzenia, które odbyło się w Warszawie.

Ideą wydarzenia jest stworzenie forum, na którym profesjonaliści lotniczy będą mogli spotykać się i omawiać tematy związane ze wszystkimi istotnymi aspektami branży. Główna debata poświęcona będzie najważniejszym światowym trendom dotyczącym szans i zagrożeń dla lotnictwa. Oddzielny panel poświęcony będzie wpływowi rozwoju sztucznej inteligencji na zarządzanie lotniskami. W pozostałych panelach omówione zostaną kwestie techniczne i zarządcze.

W tym roku naszą uwagę poświęcimy także współpracy turystyki z przemysłem lotniczym. Jeden z kluczowych paneli dyskusyjnych wydarzenia – „Turystyka i lotnictwo – jak wspólnie przyspieszyć rozwój” – będzie dotyczył tej współpracy. Odpowiednio zarządzane i promowane, te dwie dziedziny uzupełniają się, zapewniając wzajemnie korzystny rozwój obu segmentów. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Lotnisk V4+ – V4+ Airports. To stowarzyszenie portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej, które koncentruje się na produktywnym partnerstwie pomiędzy wszystkimi sektorami przemysłu lotniczego. Obecnie organizacja liczy około 40 członków.

W kolejnych miesiącach liczba ta zapewne wzrośnie. Celem V4+ Airports jest rozwijanie ścisłej współpracy pomiędzy portami lotniczymi należącymi do inicjatywy. Stowarzyszenie stanowi platformę dla ekspertów z różnych dziedzin zarządzania portami lotniczymi i powiązanej działalności lotniczej, umożliwiającą dzielenie się swoimi doświadczeniami, pomysłami i know-how.

Wydarzenie zgromadzi czołowych ekspertów branży lotniczej. Najważniejszymi prelegentami będą:

  • Oliver Jankovec, Dyrektor Generalny, Dyrektor Generalny ACI EUROPE,
  • Pani Anca Apahidean, Dyrektor Regionalna IATA na Europę Wschodnią,
  • Pan Julian Jager, Dyrektor Generalny Portu Lotniczego w Wiedniu oraz
  • Pan Michał Fijoł, Prezes Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT.

Reprezentowane będą także najważniejsze lotniska regionu. Oprócz wspomnianego już Wiednia, będziemy mieli także przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej z lotnisk w Pradze, Budapeszcie i Bratysławie. Udział kluczowych prelegentów nie ogranicza się do kontynentu europejskiego.

Zaproszeni goście to także:

  • Roy Toh, dyrektor ds. projektów międzynarodowych w Changi Airports International, który zapewni wyjątkowe spojrzenie na azjatycką perspektywę na europejskim rynku lotniczym.
  • Aziz Abu Sarah, współzałożyciel i dyrektor generalny Mejdi Tours przekona uczestników, że podróżowanie i poznawanie innych kultur może faktycznie sprzyjać lepszemu wzajemnemu zrozumieniu oraz pokojowemu współistnieniu.

Aziz Abu Sarah weźmie także udział w panelu dyskusyjnym „Turystyka i lotnictwo”. Do wsparcia konferencji zaproszono także wiele organizacji i firm. Oprócz wspomnianych już IATA i ACI EUROPE, należą do nich, m.in., British Aviation Group, Bank PKO S.A., SITA. Uczelnie wyższe zajmujące się szkoleniem lotniczym reprezentować będzie m.in. Coventry University.    

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i grafika: Polskie Porty Lotnicze