Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) we współpracy z Saksońską Organizacją Turystyczną (Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen, TMGS) daje dodatkowy impuls dla turystyki przyjazdowej po kryzysie spowodowanym pandemią koronawirusa. W terminie 11-15 września 2022 r. odbędzie się szczyt turystyczny Saxony Travel Summit, który da możliwość nawiązania nowych kontaktów między niemiecką branżą turystyczną a przedstawicielami biur podróży z zagranicy.

W spotkaniu weźmie udział około 80 zagranicznych biur z 12 ważnych europejskich rynków źródłowych: Holandii, Szwajcarii, Austrii, Polski, Czech, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Belgii, Danii, Norwegii, Finlandii i USA. Na wspólnych warsztatach, które odbędą się 13 września 2022 r. zaprezentuje się około 50 wystawców z Saksonii. Przedstawiciele biur podróży będą mogli wziąć udział w wycieczkach informacyjnych po Dreźnie oraz Saksonii. Goście poznają również Torgau i Lipsk, Zwickau i Chemnitz, Rudawy, Vogtland, Górne Łużyce, Krainę Łaby i Szwajcarię Saksońską.

Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT:

Wobec trudnych warunków, takich jak trwająca wojna w Ukrainie, wysoka inflacja, wzrost cen, kryzys energetyczny, zmieniona sytuacja geostrategiczna i niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji związanej z koronawirusem, ważne jest teraz ukierunkowanie działań na rynki o szczególnie wysokim potencjale. Rynki europejskie oraz USA jako najważniejszy rynek daleki mają największy potencjał dla niemieckiej turystyki przyjazdowej, a także zapewniają najsilniejszy impuls w fazie ożywienia po pandemii”.


Barbara Klepsch, minister kultury i turystyki Saksonii:

„Cieszę się, że we współpracy z DZT udało się nam zorganizować w Saksonii to najwyższej klasy wydarzenie. Po dwóch trudnych latach spowodowanych pandemią ważne jest, abyśmy wykorzystali tę okazję do promowania Saksonii na arenie międzynarodowej jako miejsca wypoczynku.
Saksonia jest wyjątkowym, światowej klasy celem podróży kulturalnych i miejskich w połączeniu z niepowtarzalnymi doznaniami przyrodniczymi i chcemy to pokazać międzynarodowej branży turystycznej”.

Veronika Hiebl, prezes zarządu TMGS:

„Saksoński Szczyt Turystyczny jest częścią obszernego pakietu działań związanych z promocją zagraniczną prowadzoną przez Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen. Po długiej nieobecności gości z zagranicy z powodu koronawirusa, kontakt osobisty jest teraz szczególnie ważny. Nasza strategia pozostawania w umysłach i sercach potencjalnych gości poprzez stałą informację w czasie pandemii już przynosi owoce. To także dzięki naszym przedstawicielom i ścisłej współpracy z DZT udało nam się utrzymać kontakt z branżą turystyczną na ważnych dla nas zagranicznych rynkach źródłowych. Cieszymy się na tak ważne dla nas spotkanie.”

O DZT:

Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) to narodowa izba turystyki Niemiec z siedzibą główną we Frankfurcie nad Menem. Centrala zajmuje się promowaniem Niemiec jako kraju turystycznego na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu, które wspiera ją na mocy uchwały niemieckiego Bundestagu. DZT, wspólnie ze stowarzyszeniami i podmiotami gospodarczymi zajmuje się tworzeniem strategii oraz działaniami marketingowymi w celu dalszego umocnienia pozytywnego wizerunku Niemiec za granicą jako celu podróży oraz wspierania turystyki niemieckiej.

DZT stosuje trójstronną strategię naprawczą celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID 19:

  • zwiększenie świadomości marki i podkreślenie profilu marki Niemiec jako kraju turystycznego
  • zarządzanie relacjami i transfer wiedzy praktycznej w celu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw branży turystycznej oraz
  • ukierunkowane badania rynku i analiza wpływu koronawirusa jako podstawa dla działań podejmowanych na podstawie faktów.

DZT koncentruje się na utrzymywaniu dialogu z klientami w czasie kryzysu poprzez marketing antycykliczny, uwzględnianie w komunikacji zmieniających się preferencji, okazywanie empatii i dostarczanie inspiracji.

Główne tematy to zrównoważony rozwój i cyfryzacja

DZT promuje zrównoważoną i zorientowaną na przyszłość turystykę kierując się celami wyznaczonymi przez rząd niemiecki. Priorytetowo traktuje się cyfryzację i zrównoważony rozwój.

Zrównoważony rozwój jest od ponad dekady głównym tematem strategii promocyjnej i działań marketingowych wszystkich działów DZT. Organizacja realizuje strategię opartą na trzech filarach, która łączy zewnętrzny transfer wiedzy i towarzyszące mu podejście do komunikacji z wewnętrzną inicjatywą na rzecz zrównoważonego rozwoju. DZT promując turystykę odpowiedzialną, pozycjonuje Niemcy jako cel podróży oparty na ofertach zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. Wybuch pandemii wirusa Covid 19 zintensyfikował zmianę wartości w kierunku większej odpowiedzialności społeczno-ekologicznej w ruchu turystycznym.

DZT koncentruje się na kwestiach cyfryzacji, stymulując wdrażanie technologii immersyjnych (wirtualnej, rozszerzonej i mieszanej rzeczywistości), jak również wykorzystuje w swoich działaniach interfejsy konwersacyjne (np. asystentów głosowych) oraz aplikacje oparte na sztucznej inteligencji (AI) np. chatboty. W celu zapewnienia widoczności ofert turystycznych na platformach wspieranych przez sztuczną inteligencję, DZT koordynuje wspólny projekt „Open Data”.

DZT posiada 25 przedstawicielstw zagranicznych, które zarządzane są z Frankfurtu nad Menem.

Bliższe informacje można znaleźć w naszym internetowym centrum prasowym na stronie www.germany.travel/presse

Źródło: Niemiecka Centrala Turystyki c/o Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa