Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk ogłosił tegoroczną edycję Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Środki przeznaczone na dofinansowywanie zadań w 2023 roku to 150 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 15 maja.

Rekordowy budżet Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 3,5 mld zł pozwala nam na realizację inwestycji sportowych w całej Polsce. Wsparcie rozwoju infrastruktury strategicznej dla sportu wyczynowego to jeden z naszych priorytetów. Dzięki zwiększaniu nakładów na sport sukcesywnie podnosimy standard obiektów sportowych służących reprezentantom Polski, członkom kadr narodowych. Naszym celem jest zapewnienie sportowcom reprezentującym nasz kraj optymalnych warunków do treningu i przygotowań do najważniejszych zawodów rangi międzynarodowej 

– mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Termin naboru

Nabór do programu rozpocznie się 15 maja i potrwa do:

  • 31 sierpnia 2023 r. dla Centralnego Ośrodka Sportu;
  • 30 czerwca 2023 r. dla pozostałych Wnioskodawców.

Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2023

Celem Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu jest rozwój bazy obiektów sportowych służących polskiemu sportowi wyczynowemu, zapewniających odpowiednie warunki dla szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów.

Inwestycje dotyczą budowy, przebudowy lub remontów obiektów specjalistycznych, spełniających standardy międzynarodowe, mogących stać się areną ważnych zawodów i imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej, czy światowej.

Program obejmuje w szczególności inwestycje w miejscach, gdzie prowadzone będą szkolenia centralne, w tym inwestycje Centralnego Ośrodka Sportu, inwestycje w dużych aglomeracjach miejskich, umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy, a także zadania inwestycyjne Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego.

Źródło i zdjęcie: Ministerstwo Sportu i Turystyki