Polski Holding Hotelowy odnotował, po raz kolejny w tym roku, rekordowe wyniki we wszystkich obszarach działalności. Spółka za pierwsze półrocze osiągnęła wzrost przychodów operacyjnych i zysku netto w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku, gdy hotelarstwo osiągało najlepsze wyniki. Wzrosło także obłożenie pokoi i cena średnia.

Przychody operacyjne Polskiego Holdingu Hotelowego za pierwszą połowę 2023 r. wyniosły 117,4 mln zł, natomiast w analogicznym okresie 2019 r. były na poziomie 70,4 mln zł. Oznacza to, że po pierwszych sześciu miesiącach tego roku spółka osiągnęła przychody wyższe o 47 mln zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r., czyli do czasu sprzed wybuchu pandemii.

Od stycznia do czerwca 2023 r. Polski Holding Hotelowy osiągnął również najwyższą dotychczas frekwencję w porównaniu do lat poprzednich, przy rekordowej cenie średniej. Obłożenie pokoi w tym okresie wyniosło 75,44 proc. i wzrosło o 3,81 proc. w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy 2019 r., gdy było na poziomie 71,63 proc. Z kolei cena średnia za pokój, w pierwszych sześciu miesiącach tego roku, wyniosła 379 zł, co oznacza wzrost o 74 zł w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r., gdy była na poziomie 305 zł.

Natomiast przychód operacyjny na dostępny pokój (TotalRevPAR) za pierwsze półrocze 2023 r. wyniósł 434 zł i wzrósł o 88 zł w odniesieniu do tego samego okresu w 2019 r., gdy był na poziomie 346 zł.

Po bardzo dobrym pierwszym kwartale tego roku, mamy też rekordowe wyniki spółki za drugi kwartał. W tym roku Polski Holding Hotelowy odnotował po raz kolejny historycznie wysokie wyniki, co dowodzi, że przyjęta i konsekwentnie realizowana przez nas strategia przekłada się na konkretne efekty. Cieszą nas także dane dotyczące obłożenia, które w naszych hotelach PHH za pierwsze półrocze wyniosło 75 proc. i jest to najlepszy wynik, jaki odnotowaliśmy w tym zakresie. To również bardzo dobra informacja, zwłaszcza pod kątem prowadzonych przez nas inwestycji nie tylko w naszej spółce, ale również w całej Grupie PHH. Dzisiaj nasza firma to jeden wielki plac budowy z ponad 30. projektami prowadzonymi jednocześnie w całej Polsce. Będą to perełki, takie jak wszystkie nasze w pełni zmodernizowane lub nowo wybudowane hotele, z których będą mogli korzystać wszyscy nasi goście, ciesząc się standardem i obsługą na najwyższym poziomie

– podkreślił Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego.

W pierwszym półroczu bieżącego roku spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 37,4 mln zł, co w porównaniu do tego samo okresu w 2019 r. stanowi wzrost o 38,3 mln zł. Z wypracowanego zysku PHH przeznaczy 5,6 mln zł na Fundusz Inwestycji Kapitałowych.

Jesteśmy coraz większą firmą hotelarską, dlatego na mocy ustawy jesteśmy zobligowani dzielić się naszym zyskiem, przekazując część wypracowanych przez nas środków między innymi na fundusze inwestycyjne. W 2022 r. z naszego zysku w wysokości 50,7 mln zł wypłaciliśmy na ten cel 8,5 mln zł. W tym roku, już po drugim kwartale, PHH przeznaczy 5,6 mln zł na Fundusz Inwestycji Kapitałowych. Naszą ambicją jest, aby do końca tego roku zwiększyć jeszcze wydatki na ten cel o 50 proc. w stosunku do tego, co przeznaczyliśmy w 2022 roku

– podsumował prezes PHH.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i grafiki: Polski Holding Hotelowy