30 marca 2023 r. w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej uroczyście podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną a Ogólnokrajową Spółdzielnią Turystyczną Gromada, które parafowali prezesi Rafał Szmytke oraz Krzysztof Moczulski.
Fot. POT

Celem podpisania porozumienia jest wspólna realizacja działań na rzecz rozwoju i promocji polskiej turystyki oraz wsparcia rozwoju Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej „Gromada”. Porozumienie ma się przyczynić do budowania jakości, rozwoju i wizerunku polskiej turystyki oraz hotelarstwa, poprzez współpracę przy organizowanych przedsięwzięciach, których efektem będzie zwiększenie zainteresowania wśród turystów krajowych i zagranicznych polską turystyką oraz usługami hotelarskimi świadczonymi na terenie Polski. 

Fot. POT

W ramach realizacji Porozumienia Polska Organizacja Turystyczna oraz Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada zadeklarowały współpracę w zakresie:

  • konsultacji, wymiany doświadczeń oraz doradztwa w zakresie prowadzenia działalności statutowych Stron,
  • udzielania wzajemnego wsparcia w realizowanych projektach w szczególności dotyczących turystyki kulinarnej i zdrowotnej,
  • współorganizacji konferencji i warsztatów mających na celu wsparcie dla branży hotelarskiej, która jest jedną z najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa, 
  • organizacji wydarzeń promocyjnych w kraju i zagranicą podczas narodowych wystaw, targów, festiwali itp., 
  • promowania na terenie Polski przedsięwzięć obu stron, między innymi poprzez promocję turystyki kulinarnej i zdrowotnej, dystrybucję materiałów reklamowych na targach i imprezach w których będą uczestniczyć, 
  • wspólnego przygotowywania projektów wydawniczych i konferencyjnych poświęconych turystyce i hotelarstwu,
  • możliwości rezerwacji pobytów w bazie noclegowej hoteli Gromada dla uczestników study tour i study press (organizowanych przez POT),
  • promocji wspólnych wydarzeń, konkursów i działań reklamowych na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, zamieszczenie na narodowym portalu POT obiektów hotelowych Gromady. 

Tekst: MM
Źródło: Polska Organizacja Turystyczna