Spółka PHH Holding Hotelowy (PHH) jako pierwsza spośród firm z branży turystyczno-hotelarskiej otrzymała certyfikat i nagrodę redakcji MarkaPracodawcy.pl. Firma została wyróżniona przede wszystkim za tworzenie nowoczesnego i przyjaznego środowiska pracy oraz wprowadzenie i realizację programu „Ambasador”, który opiera się na motywowaniu, angażowaniu i docenianiu pracownika.

Decyzją kolegium redakcyjnego przyznaliśmy firmie Polski Holding Hotelowy nagrodę specjalną – statuetkę Friendly Workplace 2023. Gratulujemy nagrody i realizowanej strategii HR. Tym samym są państwo pierwszym pracodawcą, spośród firm z branży turystyczno-hotelarskiej z certyfikatem i nagrodą naszej redakcji

– powiedział Michał Biały, dyrektor zarządzający portalu MarkaPracodawcy.pl.

Przyznając certyfikat, w szczególności pragnęliśmy docenić obszar kultury organizacyjnej, której model opiera się na motywowaniu, angażowaniu i docenianiu pracownika. Takie elementy jak integracja i inspirowanie innych, pogłębianie więzi i relacji wewnątrz zespołu poprzez udział we wspólnych projektach sprawiają, że w PHH panuje twórcze i angażujące środowisko pracy

– napisano w uzasadnianiu Kapituły Konkursowej do przyznanej nagrody.

Członkowie Kapituły zaznaczyli, że wszystkie te wartości doskonale odzwierciedla realizowany od 2021 roku program Ambasador, którego idea i założenia przynoszą efekt w postaci przyjaznej atmosfery w firmie oraz budowania silnych i pozytywnych relacji z pracownikami. Pozytywny wpływ programu widoczny jest również w pozostałych sferach, takich jak work-life balance czy obszar prozdrowotny. W uzasadnieniu podkreślono, że realizowany projekt wzmacnia i propaguje postawy prospołecznie i może byc inspiracją dla innych pracodawców w Polsce oraz przykładem dla firm z branży hotelarskiej.


Friendly Workplace® to prestiżowe wyróżnienie redakcji MarkaPracodawcy.pl dla pracodawców, którzy mogą pochwalić się nowoczesnym podejściem w obszarze polityki personalnej i rozwoju pracowników. Nagradzane są nim firmy, które szanują i wspierają model równowagi pomiędzy pracą, a życiem prywatnym, tworzą zdrowe i przyjazne środowisko pracy, stawiają na otwarte i partnerskie relacje z pracownikami, inwestują w rozwój ich kompetencji zawodowych oraz zainteresowań.

Źródło i zdjęcie: Polski Holding Hotelowy