Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, na mocy której świadczenia będzie można skorzystać aż do końca marca 2023 r.

Program został uruchomiony pod koniec lipca 2020 r., aby wesprzeć polską branżę turystyczną, która znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji po pierwszych lockdownach wywołanych pandemią COVID-19 poprzez promocję rodzimej turystyki wśród polskich rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko i 1000 zł na dzieci z niepełnosprawnościami zostało automatycznie przyznane wszystkim uprawnionym do pobierania świadczenia 500+. Statystyki wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego wskazują, że do połowy września aktywowanych zostało blisko 4 mln bonów, co stanowi 85,74% wszystkich wygenerowanych bonów. Suma zrealizowanych płatności wyniosła blisko 2,9 miliarda złotych. Wciąż jednak nie wszyscy skorzystali z przysługującego im świadczenia, a wśród bonów  nadal są takie, które nie zostały wykorzystane w całości.

Polskim Bonem Turystycznym można płacić za usługi hotelarskie, jednodniowe wycieczki, wejścia do parków rozrywki i atrakcje turystyczne bez konieczności noclegu, a także za zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży jak obozy, kolonie czy zielone szkoły. Wydłużenie programu stwarza możliwość jego pełnego wykorzystania.

Wszystkie informacje dotyczące programu oraz mapa obiektów przyjmujących płatności Polskim Bonem Turystycznym są dostępne na stronie internetowej bonturystyczny.polska.travel.

Źródło: redakcja nowaturystyka.pl