Od października 2021 r. ponad 350 pracowników PHH wzięło udział w programie, w ramach którego uczestnicy w zamian za określone postawy i aktywności zdobywają punkty oraz odbierają nagrody. W okresie osiemnastu miesięcy od uruchomienia rywalizacji spółka wypłaciła już 116 nagród pieniężnych. Odbyły się również dwa spotkania Ambasadorów.

Ambasador to innowacyjny program motywujący pracowników, który został wprowadzony przez Polski Holding Hotelowy w październiku 2021 r. Wzmacnia markę pracodawcy (Employer Branding) w branży hotelarskiej i jest dostosowany do realnych potrzeb pracowników. Program ma dedykowaną stronę internetową, przez którą każdy uczestnik może zgłaszać swoje aktywności i zdobywać punkty. Z programu można korzystać również na wszystkich urządzeniach mobilnych. Uczestnicy grywalizacji otrzymują punkty między innymi za udział w wolontariacie społecznym lub ochotniczych służbach, na przykład OSP, członkostwo w organizacjach pozarządowych o charakterze wolontariackim czy wyjątkową pomoc koleżeńską. Istnieje również możliwość zdobycia punków za wykonywanie obowiązków ponad standardowe zadania stanowiskowe lub profilaktykę zdrowotną – na przykład szczepienie przeciw grypie, oddanie krwi czy wpisanie do bazy DKMS. Za poszczególne aktywności każdy uczestnik może otrzymać 250, 300 lub 500 punktów, a gdy uzyska 5000 punktów otrzymuje tytuł Ambasadora i nagrodę pieniężną. Dla laureatów programu odbywają się też cyklicznie wspólne warsztaty, wycieczki i kolacje.

Program „Ambasador” adresowany jest do 480 pracowników Polskiego Holdingu Hotelowego, z którego obecnie korzysta już ponad 70 proc. zatrudnionych. Dzięki niemu motywujemy, wspieramy i nagradzamy naszych pracowników, by byli zaangażowani nie tylko w swoim środowisku pracy i na swoich stanowiskach, lecz także, by aktywnie działali na rzecz społeczeństwa. Obecnie wypłaciliśmy już 116 nagród pieniężnych, wśród nagrodzonych mamy już nawet takich, którzy zdobyli tytuł „Ambasadora” dwu-, a nawet trzykrotnie. To wyjątkowy program, wykraczający poza tradycyjne programy motywacyjne, który został doceniony nie tylko w Polsce, zdobywając certyfikat i statuetkę „Friendly Workplace”, ale także otrzymał nominację do europejskiego konkursu Employer Brand Management Awards 2023

– podkreśla Danuta Kisielewska, dyrektor personalna w PHH.

Zaangażowanie w pracę i działalność społeczna

Jak podkreślą sami „Ambasadorzy” PHH ten program to dla nich przede wszystkim docenienie ich zaangażowania w pracę, ale także działalność na rzecz społeczeństwa po godzinach pracy. 

Moja praca i to, co robiłem do tej pory zostało docenione przez pracodawcę, dlatego bardzo chętnie poleciłbym wszystkim pracownikom uczestnictwo w tym programie

– mówi Grzegorz, kierownik gastronomii w Moxy Katowice Airport.

Dzięki programowi „Ambasador” mogłem poznać wielu ciekawych ludzi, którzy tak samo jak my działają na rzecz społeczeństwa i to mnie bardzo cieszy

– dodaje Oskar, kierownik recepcji w Moxy Katowice Airport. 

Z kolei menadżerowie, biorący udział w grywalizacji zwracają uwagę przede wszystkim na to, że „Ambasador” to bardzo dobre narzędzie do motywowania współpracowników i udzielania pochwał.

Jest to program, który daje bardzo wiele możliwości nam dyrektorom, zwłaszcza w zakresie docenienia osób, patrzenia na ich aktywności, chwalenia ich o wiele częściej, a także zwracania uwagi na ich wspaniałe osiągnięcia w pracy i poza nią

– zaznacza Wojciech Dobrowolski, dyrektor Holiday Inn Express Rzeszów.

Natomiast Karolina, zastępca dyrektora Moxy Katowice Airport, chwali program za to, że świetnie motywuje pracowników.

Program „Ambasador” doceniam dlatego, że bardzo motywuje pracowników. Tym bardziej więc polecam wszystkim firmom, aby takie rozwiązanie wprowadziły również u siebie

– podsumowuje Karolina z Moxy Katowice Airport.

Obecnie program „Ambasador” działa w formie pilotażu w spółce Polski Holding Hotelowy. W przyszłości PHH planuje wprowadzić program w pozostałych spółkach należących do grupy kapitałowej PHH.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i zdjęcie: Polski Holding Hotelowy