Dzień Ziemi to czas, w którym troszczymy się o naszą planetę, podejmujemy działania na jej rzecz i zastanawiamy się nad jej wartością. Turystyka może wpłynąć na środowisko naturalne, dlatego ważne jest, by wybierać partnerów turystycznych dbających o ochronę środowiska i lokalną społeczność. Flow Africa i Desert Rose Lodge to przykłady takich partnerów, którzy w swoich działaniach stawiają na ochronę przyrody i szacunek dla lokalnej społeczności.

Co roku, w dniu 22 kwietnia, składamy hołd naszej planecie, która stanowi wspólne dziedzictwo całej ludzkości. Dzień Ziemi to czas, w którym wszyscy możemy się zastanowić nad jej wartością i pięknem, jednak to, co naprawdę się liczy, to podejmowanie konkretnych działań na rzecz ochrony naszej planety. To doskonały moment, abyśmy wszyscy zaczęli działać, aby zapewnić, że Ziemia pozostanie pięknym miejscem dla przyszłych pokoleń.

W Dniu Ziemi pragniemy zwrócić uwagę na kluczową rolę turystyki w promowaniu idei zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska.

Turystyka to nie tylko źródło niesamowitych wrażeń, ale również ważne narzędzie, które dzięki biurom podróży, wpływa na wybory turystów dotyczące destynacji i sposobu spędzania wolnego czasu. Te decyzje mają wpływ na stan środowiska naturalnego i jego przyszłość.

Chcemy pokazać jaką rolę pełnią działania partnerskie butikowego biura podróży Flow Africa oraz obiektu noclegowego Desert Rose Lodge w edukowaniu i mobilizowaniu turystów do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody.

Biuro podróży Flow Africa za cel, stawia sobie działania, które mają wpływ na naszą planetę. Biuro współpracuje z obiektami, które podzielają ważne dla nich wartości związane z ochroną środowiska i lokalną społecznością. Jednym z partnerów biura jest obiekt Desert Rose Lodge, znajdujący się w północnej Kenii – to pięknie usytuowane u podnóża gór Ng’iro, idealne miejsce dla turystów, którzy chcą cieszyć się naturą i jednocześnie działać na jej rzecz. Wraz z Desert Rose Lodge Flow Africa podejmuje wiele działań, aby uczyć i mobilizować turystów do ochrony przyrody i dbałości o jej przyszłość.

W oazie luksusu

Desert Rose Lodge to oaza luksusu, która powstała z myślą o minimalnym wpływie na środowisko naturalne. Każdy detal w 8 luksusowych pokojach został zaprojektowany z dbałością o ekologię. Wykorzystano tylko lokalne materiały, takie jak drewno i kamienie, a elementy drewniane pochodzą z naturalnie powalonych pni cedrowych. Cały obiekt działa na energii słonecznej i wodzie pozyskiwanej z lokalnych źródeł. To idealne miejsce dla podróżników, którzy chcą połączyć komfort z dbałością o środowisko naturalne.

Pod wpływem otaczającej go natury i chęci ochrony lokalnego ekosystemu, właściciel Desert Rose Lodge podjął ważną decyzję o budowie swojego wymarzonego miejsca w sposób zrównoważony i zminimalizowaniu wpływu na środowisko. Jednak to nie koniec jego misji. Wraz z powstaniem lodge’u, zrodziła się wspaniała idea poprawy warunków życia mieszkańców okolicznych wsi, a także ochrony dzikiej przyrody.

Fot. Flow Africa

Flow Africa i Desert Rose wierzy, że ochrona środowiska idzie w parze z szacunkiem dla różnorodności kulturowej ludzi, którzy na co dzień współistnieją z naturą. Właśnie dlatego starają się lepiej zrozumieć, jak wspólne działania wpływają na środowisko, aby podejmować bardziej świadome decyzje i działać w sposób, który zachowa piękno naszej planety dla przyszłych pokoleń.

Desert Rose Lodge działa z poszanowaniem dla natury i z uwzględnieniem lokalnej społeczności plemiennych Samburu. Lokalni mieszkańcy są zatrudniani na stałe i dorywczo, a Lodge sprzyja rozwojowi lokalnej produkcji rzemieślniczej i rolniczej. Właściciel prowadzi regularne szkolenia dla personelu, aby zapewnić wysoką jakość usług dla gości, a także konsultuje swoje działania z lokalną starszyzną plemienną, aby uzyskać ich wsparcie i akceptację.

Zdając sobie sprawę z rosnącej wagi ekoturystyki, Desert Rose Lodge podejmuje liczne inicjatywy na rzecz ludności z wioski Samburu oraz ochrony środowiska naturalnego. Priorytetem jest harmonijne współistnienie ludzi i przyrody. Zespół Desert Rose i Flow Africa angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska od lat, a także dąży do wprowadzenia strefy ochronnej (conservancy) na terenie, na którym znajduje się lodge.

Jak ochronić przyrodę?

Zespół Desert Rose i Flow Africa nieustannie podejmuje działania, aby przekonać lokalną społeczność o korzyściach płynących z wprowadzenia conservancies – jednego z najskuteczniejszych sposobów ochrony przyrody w Afryce.

Conservancies to innowacyjna forma ochrony przyrody, która staje się coraz popularniejsza w Afryce. W ramach tego modelu, prywatne osoby lub organizacje nabywają ziemię i tworzą na niej rezerwat, który służy jako siedlisko dla dzikich zwierząt. Dochody ze sprzedaży biletów wstępu do takiego rezerwatu są przeznaczane na utrzymanie i ochronę przyrody oraz na rozwój lokalnej społeczności. Dzięki temu mieszkańcy zyskują pracę i dodatkowe źródło dochodu, a turystyka przyczynia się do rozwoju lokalnego biznesu i rzemieślnictwa. Conservancies są ważnym narzędziem w walce z degradacją środowiska i utratą dzikiej przyrody, a jednocześnie stanowią dobry przykład na to, jak ochrona przyrody może przynosić korzyści zarówno dla natury, jak i ludzi.

Dodatkowo, Desert Rose Lodge zdecydował się na działanie na rzecz ochrony środowiska poprzez zorganizowanie akcji sprzątania w wiosce Samburu. Wspólnie z mieszkańcami oraz przedstawicielami Flow Africa, pracownicy lodge połączyli siły, by usunąć odpady z terenu i rzeki Ewaso Nyiro. Dzięki temu działaniu udało się zwiększyć świadomość lokalnej społeczności na temat ważności ochrony środowiska i przyczynić się do poprawy estetyki krajobrazu.

Desert Rose Lodge to wyjątkowy obiekt, który wyróżnia się nie tylko pięknym designem, ale przede wszystkim podejściem do prowadzenia biznesu. To modelowy przykład harmonijnego współistnienia człowieka i przyrody, który pokazuje, że dbałość o środowisko naturalne i lokalną kulturę nie stoi w sprzeczności z prowadzeniem biznesu. Desert Rose Lodge to również przykład zrównoważonej turystyki, której celem jest nie tylko zapewnienie wypoczynku i rozrywki, ale przede wszystkim ochrona dziedzictwa przyrodniczego Afryki. Wspierając tę inicjatywę, Flow Africa stawia na rozwój turystyki zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, która przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i zdjęcia: Flow Africa