Po raz dziesiąty z rzędu Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) zapewniła sobie prestiżowy certyfikat Green Globe na rok 2023. DZT osiągnęła najwyższy możliwy standard i może teraz szczycić się mianem „Członka Platynowego".
Fot. Florian Trykowski/DZT

Turystyka stoi przed szczególnym wyzwaniem, jakim jest wniesienie swojego wkładu w osiągnięcie celu 1,50C oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Od ponad dekady nasza strategia zrównoważonego rozwoju świadomie koncentruje się nie tylko na marketingu zrównoważonych ofert i transferze wiedzy między międzynarodową branżą
turystyczną a partnerami w niemieckiej turystyce, ale także na konsekwentnym zrównoważonym ukierunkowaniu naszej własnej pracy operacyjnej

– mówi Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT:


W roku 2022 DZT jeszcze bardziej zintensyfikowała swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój poprzez liczne inicjatywy i projekty. Jeden z nich koncentrował się na wdrożeniu rozliczania i optymalizacji SDGs we wszystkich obszarach firmy poprzez określone wytyczne dla konkretnych działań. Przykładem może być bilansowa karta wyników stworzona w celu określenia wydajności wydarzeń w zakresie zrównoważonego rozwoju. Emisje są obecnie rejestrowane w cyfrowym systemie kontroli wyników przedsiębiorstwa. W tym celu przeprowadzono warsztaty i szkolenia dla wszystkich pracowników.

W ramach pierwszego Dnia Zrównoważonej Turystyki, który odbył się we wrześniu 2022 roku, podczas dyskusji z uznanymi ekspertami, partnerzy DZT otrzymali wskazówki dla własnych inicjatyw. W ubiegłym roku Niemiecka Centrala Turystyki po raz pierwszy przedstawiła też sprawozdanie z postępów w zakresie zrównoważonego podejścia do marketingu turystycznego.

Tekst: MM
Źródło: Niemiecka Centrala Turystyki (DZT)