Myślenice zyskają nowoczesne i bezpieczne połączenie kolejowe z Krakowem. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy miasta i okolic szybko i komfortową dotrą do stolicy Małopolski. 

To dobra wiadomość dla turystów i przedsiębiorców odwiedzających ten region. Na rynku w Myślenicach marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka podpisali z prezesem PKP PLK Ireneuszem Merchelem umowę na realizację tego ważnego infrastrukturalnego zadania. Jego realizacja jest przewidziana na lata 2023-2027.

Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku to program wieloletni, ustanowiony przez Radę Ministrów 3 grudnia 2019 r. Jego głównym celem  jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia pomiędzy miejscowościami o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej z miastami wojewódzkimi oraz poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej tych regionów Polski przy wsparciu ze środków publicznych.

Program zakłada realizację inwestycji liniowych – tj. modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, jak np. budowa nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.

Wykonawcą programu i instytucją organizującą nabór w jego ramach jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.). Z programu Kolej + można uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych – Województwo Małopolskie zadeklarowało finansowanie na poziomie 16%.

Tekst: MM
Źródło: umwm.malopolska.pl