Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału w pilotażowej edycji Programu Inkubacji i Rozwoju Inicjatyw Turystycznych Mazowsza. Program jest pierwszym działaniem w ramach projektu Laboratorium Inicjatyw Turystycznych Mazowsza. Do 14 kwietnia MROT czeka na zgłoszenia inicjatyw, które mają pomysł na komercjalizację swoich marek i produktów turystycznych.

Celem Laboratorium jest wsparcie istniejących i powstających na Mazowszu inicjatyw turystycznych poprzez przekazywanie wiedzy i kompetencji za pośrednictwem ekspertów i praktyków. Dla członków MROT w ofercie Laboratorium, oprócz programu inkubacji, znajdzie się program szkoleniowo-warsztatowy, wydarzenie pn. Forum Inicjatyw Turystycznych Mazowsza oraz internetowa platforma integracyjna.

Program Inkubacji i Rozwoju Inicjatyw Turystycznych Mazowsza to pierwsza w Polsce tego typu forma wsparcia komercjalizacji marek i produktów turystycznych regionu. Do udziału w Programie MROT zachęca inicjatywy turystyczne, które składają się z co najmniej 3 inicjatorów, z których minimum jeden jest członkiem MROT. Celem zgłoszonej inicjatywy powinno być stworzenie marki: turystycznego produktu sieciowego, szlaku, miejsca, obiektu, imprezy turystycznej lub wydarzenia. Inkubacja inicjatywy w Programie polegać będzie na opracowaniu podstaw do komercjalizacji marki lub produktu turystycznego w postaci przygotowania planu lub strategii.

W pilotażowej edycji Programu MROT zamierza wesprzeć do 2 wybranych inicjatyw zestawem świadczeń o wartości do 50 tys. złotych każdy. Zakwalifikowane inicjatywy mogą liczyć na:

  • profesjonalne doradztwo eksperta, pod którego kierunkiem powstanie dokument strategiczny marki lub produktu turystycznego;
  • konsultacje dodatkowych ekspertów z różnych dziedzin specjalistycznych;
  • opiekę organizacyjną MROT w postaci zapewnienia opiekuna inkubacji inicjatywy;
  • organizację krajowego wyjazdu studyjnego dla członków inicjatywy;
  • promocję inicjatywy przez MROT;
  • możliwość uczestnictwa w organizowanych przez MROT szkoleniach, warsztatach
    i wyjazdach studyjnych na zasadach priorytetowych.

Inicjatywy można zgłaszać poprzez  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE

Zgłoszenia oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym w dwóch etapach:

  • I – ocena informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym;
  • II – zaprezentowanie wybranych inicjatyw przed Komisją Oceniającą (w siedzibie MROT).

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 14 kwietnia br.

Wyniki oceny w pierwszym etapie ogłoszone zostaną do 26 kwietnia br.

Prezentacje inicjatyw odbędą się do 10 maja br.

Ogłoszenie zakwalifikowanych inicjatyw odbędzie się do 15 maja br.

Inkubacja wybranych inicjatyw rozpocznie się od negocjacji zakresu inkubacji oraz podpisania porozumienia z MROT, w którym określone zostaną szczegółowe działania wraz z ich harmonogramem.

Inkubacja inicjatywy potrwa maksymalnie 40 tygodni i zakończy się w 2024 roku.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w programie MROT zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia w formule on-line w godz. 12.00-14.00.

REGULAMIN PROGRAMU INKUBACJI I ROZWOJU INICJATYW TURYSTYCZNYCH (PDF)

KRYTERIA OCENY ZGŁASZANYCH INICJATYW (PDF)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE

Tekst: MM
Źródło: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna