Fot. PLL LOT

powiedział Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.

2 kwietnia w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport została podpisana kontynuacja porozumienia o współpracy między Biblioteką Kraków a Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport. Głównym celem porozumienia jest promowanie czytelnictwa oraz szerzenie wiedzy lotniczej.

Dzięki długoletniej współpracy jednostki Kraków Airport realizują szereg akcji i atrakcji dla czytelników oraz pasjonatów lotnictwa. W gate 4 terminala pasażerskiego,  utworzono samoobsługowy biblioteczny regał – Airport Library, a w Centrum Edukacji Lotniczej „Odlotową Bibliotekę” o tematyce podróżniczej, działającą na zasadzie bookcrossingowej. Z kolei w dwunastu filiach Biblioteki Kraków dostępne są autorskie kwartalniki CEL – „AIRSIDE”.

Już dziś Kraków Airport zaprasza do śledzenia swoich działań nastronie : https://www.facebook.com/CELKRK https://www.facebook.com/BibliotekaKrakow   

Obecnie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach trwa kolejne postępowanie administracyjne dotyczące. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jakim jest budowa nowej drogi startowej.

Przy tak wielowątkowej sprawie najistotniejsze dla inwestora, jest to, że  po  latach dyskusji  i analiz,  urząd nie zakwestionował proponowanych przez Kraków Airport rozwiązań dla nowej drogi startowej, a przede wszystkim proponowanych wariantów jej przebiegu, które zostały przyjęte do oceny oddziaływania ich na środowisko. Bardzo ważnym aspektem pozostaje fakt, że przedstawione warianty zostały zaakceptowane przez stronę wojskową, którą także użytkuje lotnisko. Ta okoliczność jest najistotniejsza dla pomyślnego dla Kraków Airport ukończenia  postępowania, to kamień milowy tej inwestycji. Kraków Airport liczy, że RDOŚ Kielce wyda pozytywną i szybką  decyzję w sprawie kluczowej dla bezpieczeństwa Małopolski.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło: Kraków Airport
Zdjęcie: PLL LOT