Każdy nauczyciel potwierdzi fakt, że nauka poprzez interakcje z innymi osobami jest bardziej efektywna od tradycyjnego, „szkolnego” modelu kształcenia. Kiedy na dodatek wyjdziemy poza rutynę, podróżując z innymi ludźmi, spotęgujemy te doświadczenia. Taką szansę dał czternastce nauczycieli z Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 w Warszawie projekt

“Uczyć się razem-pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych”.


Słowem, które najpełniej oddaje ideę tego projektu, będzie KOMUNIKACJA. Został on oparty na trzech filarach:

  • uczenie się skutecznego zarządzania pracą zespołu (porozumiewanie się, budowanie zespołu i rozwiązywanie konfliktów),
  • nauka języka (nabywanie praktycznych umiejętności mówienia w języku obcym),
  • kurs ICT (używanie technologii informacyjnej w edukacji).

Cele te były realizowane poprzez wyjazdy nauczycieli na kursy edukacyjne finansowane w ramach platformy Erasmus+.

Pierwszą mobilnością był wyjazd do miasta Sibiu w Rumunii na kurs komunikacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Wzięło w nim udział troje nauczycieli. Program zajęć obejmował organizację spotkań, rozwiązywanie konfliktów, rozpoznawanie sytuacji trudnych  i pracę nad nimi a także motywowanie współpracowników. Praca odbywała się w międzynarodowych zespołach, co także było okazją do otwierania się na nowe doświadczenia i sprzyjało zastosowaniu nabytej wiedzy w praktyce.

Zajęcia z języka angielskiego odbywały się w kilku grupach, w zależności od wybranego poziomu kształcenia. W maju 2022 r. miał miejsce wyjazd do Irlandii (Cork), w czerwcu do Anglii (Londyn) a w lipcu do Włoch (Trapani). Wszyscy uczestnicy przyswajali oczywiście nowe słownictwo, ale także starali się stosować je w codziennych sytuacjach.

Kurs ICT w głównej mierze poświęcony został poznawaniu aplikacji pomocnych w nauczaniu online i szerszym zastosowaniu technologii informacyjnej na lekcjach. Odbywał się w Walencji, jednym z najpiękniejszych miast Hiszpanii i słynnej stolicy paelli. Nauczyciele biorący udział w tej mobilności nie tylko dowiedzieli się, jak uatrakcyjnić lekcję za pomocą wirtualnych pulpitów, quizów, elektronicznych podchodów, interaktywnych grafik i materiałów wideo, ale także nabyli wiedzę o tym, jak wykorzystać potężne możliwości serwisów społecznościowych w edukacji. Zyskali również świadomość zagrożeń, jakie płyną z braku kontroli nad zasobami cyfrowymi.

Uczestnicy wszystkich kursów  otrzymali certyfikaty ukończenia kursu oraz certyfikaty Europass Mobility, w ramach projektu przygotowali również Europass CV. Dokumenty te nie tylko stanowią potwierdzenie nabytych umiejętności, ale również mogą okazać się przydatne w dalszej pracy zawodowej.

Oczywiście Erasmus+ to nie tylko nauka – niemniej ważną częścią każdego projektu było wspólne spędzanie czasu i poznawanie okolicy a także kultury kraju goszczącego. Równie kształcące jak zadania w klasach, okazało się poznawanie tajemnic Sibiu, zwiedzanie zamku hrabiego Drakuli, podróż drogą Transfogarską i wspinanie się na karpackie szczyty, odkrywanie najwspanialszych dzieł sztuki w British Museum, spacerowanie po klifach Cork, czy podziwianie monumentalnego hiszpańskiego gotyku. Z uczestnikami na zawsze zostaną również te wszystkie ulotne wrażenia, smaki i zapachy, których nie da się utrwalić na fotografiach.Materiał Partnera
Źródło i zdjęcia: Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne w nr 21 w Warszawie