Nie jest tajemnicą, że bezpośrednie spotkania, także te mniej formalne, sprzyjają dobrym kontaktom i interesom. Ponad 600 gości mogło w wieczór 15 lutego cieszyć się zarówno dobrą atmosferą, jak i szeroką ofertą gastronomiczną. Ze strony przedstawicieli administracji państwowej w spotkaniu uczestniczyli m.in. Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Hetman, Sekretarz Stanu MSZ Andrzej Szejna, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Konrad Wojnarowski i Podsekretarz Stanu Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacek Bartmiński. Obecni byli również szefowie partnerów tegorocznej uroczystości. Wśród gości widzieliśmy m.in. Tadeusza Truskolaskiego – Prezydenta Białegostoku, miasta, które było partnerem strategicznym tegorocznej gali, Dyrektor, Polskiego Holdingu Hotelowego Renatę Pawłowską-Maciak, Prezesa Zarządu PLL LOT Michała Fijoła, Pełnomocnika Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Kontaktów Międzynarodowych, a jednocześnie Prezesa Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej Krzysztofa Bramorskiego, Prezesa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest – Park Piotra Wojtyczkę i Szymona Płońskigo z Biura Analiz i Strategii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oczywiście nie sposób wymienić wszystkich znamienitych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością to dostojne wydarzenie.

Ekonomiści zapowiadają rok 2024, jako czas wzmocnienia gospodarczego. Optymistyczne są również prognozy dla Polski, wydane przez Bank Światowy, który przewiduje wzrost naszego PKB o 2,6 %. Wynika stąd, że dla Krajowej Izby Gospodarczej, wspierającej rodzimych przedsiębiorców na arenie międzynarodowej i aktywnie promującej pozytywny obraz polskiej gospodarki, będzie to czas na intensyfikację współpracy z dotychczasowymi partnerami. W tym z przedstawicielami misji dyplomatycznych, akredytowanych w Polsce, w celu promocji naszej przedsiębiorczości i wprowadzania polskich firm na nowe rynki zagraniczne.

– mówił Marek Kłoczko, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku, to już tradycyjna inicjatywa Krajowej Izby Gospodarczej, która tworzy mniej formalną przestrzeń do spotkania i dialogu między władzą, biznesem i dyplomacją. Jest to ważne spotkanie, bowiem polski eksport niezmiennie należy do głównych kół zamachowych naszej gospodarki.

– podkreślał Jerzy Drożdż, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą, w Krajowej Izbie Gospodarczej .

Dzięki prezentacji naszej gospodarki, a także potencjału miast i regionów, uczestnicy wydarzenia mogli przekonać się o możliwościach współpracy z polskimi partnerami. Dyplomatyczne Otwarcie Roku stanowi również okazję do zaprezentowania walorów turystycznych, kulturalnych, a przede wszystkim potencjału inwestycyjnego Polski. Szczególnie cenna jest w tym zakresie ścisła współpraca z samorządami, która ma na celu rozwój regionalnej przedsiębiorczości oraz zachęcanie lokalnych firm do prowadzeniem biznesu także na rynkach zagranicznych. Goście mieli okazję nie tylko dowiedzieć się o możliwościach inwestowania, ale także skosztować lokalnych przysmaków. Zaś dla samorządów otwierają się nowe perspektywy i lepsze czasy.

– mówili niemal jednym głosem, przybyli na to wieczorne spotkanie w stolicy, przedstawiciele regionów.

Jak wspomnieliśmy wyżej, partnerem strategicznym tegorocznej uroczystości był Białystok. Jego Prezydent Tadeusz Truskolaski powiedział m.in.: 

Dużo mówiło się też o braku rąk do pracy i możliwości zatrudniania cudzoziemców. Na przestrzeni lat Polska stała się atrakcyjnym miejscem dla wielu nacji, zarówno do pracy, jak i do życia. Jednak pociąga to za sobą kolejne wyzwania. To również jest ważne zadanie dla nas na najbliższe lata, podobnie, jak transformacja energetyczna. 

Dyplomatyczne Otwarcie Roku zostało objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą, niezależną organizacją biznesu w Polsce. Od 1990 roku aktywnie dba o polskich przedsiębiorców, reprezentując ich interesy w dialogu z administracją krajową i europejską. Zrzesza 160 izb i stowarzyszeń pracodawców, funkcjonuje w ramach europejskiej sieci izb handlowo-przemysłowych Eurochambres, jest członkiem Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, współpracuje z izbami gospodarczymi na całym świecie, gdzie ma w sumie ponad 200 partnerów instytucjonalnych. Od lat aktywnie uczestniczy w inicjatywach na rzecz rozwoju dyplomacji gospodarczej i promowania naszych przedsiębiorstw, organizując m.in. zagraniczne misje gospodarcze, fora biznesu, spotkania B2B i szkolenia tematyczne. Polscy przedsiębiorcy, chcący poszerzyć swoją ofertę o zagraniczne rynki, zawsze znajdą tu wszechstronną pomoc.

Opracował: Klaudiusz Madeja
Zdjęcie: nowaturystyka.pl