Według informacji z Instytutu Turystyki agencji CzechTourism w 2022 roku w obiektach zbiorowego zakwaterowania w Czechach zatrzymało się 12,1 mln (62,2%) turystów krajowych i 7,3 mln (37,8%) zagranicznych. To o 71 % więcej w porównaniu z 2021 rokiem, ale mniej niż przed pandemią. Najwięcej gości zagranicznych przybyło z Niemiec, Słowacji i Polski.

Z Niemiec przybyło w ubiegłym roku 1,8 mln turystów, ze Słowacji 780 tys., a z Polski  615 tys. Na kolejnych miejscach uplasowali się goście ze Stanów Zjednoczonych (372 tys.) i z Wielkiej Brytanii (316 tys.).

W 2022 roku turyści zagraniczni, podobnie jak Czesi, najliczniej odwiedzali Pragę i Kraj Południowomorawski. Na trzecim miejscu ulubioną destynacją gości  zagranicznych był Kraj Karlowarski, natomiast turystów czeskich – Kraj Hradecki.

Tekst: MM
Źródło i zdjęcie: CzechTourism