Polska Organizacja Turystyczna zaprezentowała przekrojową "Diagnozę strategiczną dla potrzeb komunikacji marketingowej Polski w turystyce do roku 2030". Dokument zawiera analizę zasobów turystycznej marki Polska, jej odbiorców i otoczenia oraz rekomendacje dla POT i innych podmiotów z branży. Diagnoza posłuży do stworzenia strategii komunikacji marketingowej na kolejne 7 lat i pomoże w skuteczniejszej promocji Polski jako atrakcyjnego celu turystycznego.  

Polska Organizacja Turystyczna zakończyła prace nad diagnozą sytuacji wyjściowej turystyki krajowej i przyjazdowej do Polski na potrzeby strategii komunikacji marketingowej Polski, która ma powstać w 2023 roku i obowiązywać przez 7 kolejnych lat.

Projekt był realizowany w 2022 roku przez zespół pracowników POT, grono ekspertów z obszaru marketingu turystycznego oraz firmę Locativo – wykonawcę diagnozy. W trakcie prac nad dokumentem przeprowadzono m.in. warsztaty z udziałem przedstawicieli regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, podmiotów komercyjnych z branży turystycznej i przewodników miejskich.

Dokument składa się z analizy zasobów turystycznej marki Polska, jej odbiorców i otoczenia oraz wynikających z tych analiz rekomendacji. Rekomendowane działania zostały pogrupowane w ośmiu wiodących kategoriach, które dotyczą różnych, wzajemnie się uzupełniających, aspektów prowadzenia skutecznej komunikacji marketingowej w turystyce

Są tam: zasady komunikacji, bez których trudno jest utrzymać jej spójność; zarządzanie tożsamością i turystyczną reputacją marki Polska; propozycje usprawnienia komunikacji i współpracy POT z polską branżą turystyczną, w tym zwłaszcza z lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi; nowe technologie do wykorzystania w komunikacji marketingowej; działania do przeprowadzenia na rynku krajowym oraz zagranicznych.

Zapoznaj się z dokumentem: “Diagnoza strategiczna dla potrzeb komunikacji marketingowej Polski w turystyce do roku 2030”

Źródło i zdjęcie: pot.gov.pl
Tekst: Anna Molęda – Kompolt