Zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej, doposażenie i rozbudowa pomieszczeń szpitalnych czy podnoszenie kompetencji kadr medycznych – to tylko niektóre zadania, które można sfinansować w ramach Programu Zdrowie. Wsparcie w wysokości 15 mln zł jest kierowane do szpitali w trzech powiatach, na terenie których powstanie Lotnisko CPK.

Program Zdrowie jest elementem realizacji Strategii rozwoju Obszaru Otoczenia CPK. Służy finansowaniu działań w powiatach, na terenie których realizowane będą główne inwestycje w ramach Programu CPK. Pozwoli to ukierunkować procesy w taki sposób, aby zmaksymalizować korzyści z budowy CPK, szczególnie w zakresie systemu ochrony zdrowia.

Program Zdrowie to kolejny instrument wsparcia dla samorządów z terenu inwestycji. Oprócz m.in. Programu Administracja czy dofinansowania dla OSP uruchamiamy nabór wniosków, dzięki któremu możliwy będzie rozwój jednego z najważniejszych obszarów działania samorządu – opieki zdrowotnej. Mamy nadzieję, że przełoży się to na wyraźne podniesienie jakości życia

mówi Katarzyna Dobrońska, dyrektor Pionu Relacji i Rozwoju Otoczenia w spółce CPK.

W ramach Programu Zdrowie wsparcie popłynie bezpośrednio do trzech szpitali położonych na terenie powiatów grodziskiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego. Placówki te są kluczowe w kontekście zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych dla całego węzła multimodalnego. Podnoszenie możliwości organizacyjnych i jakości służby zdrowia wpłynie na zwiększenie jakości usług publicznych oraz bezpieczeństwa Obszaru Otoczenia CPK.

Placówki będą mogły przeznaczyć otrzymane środki m.in. na zakup nowych urządzeń diagnostycznych, budowę i modernizację pomieszczeń szpitalnych czy doposażenie oddziałów, szczególnie ratunkowych. Ponadto szpitale otrzymają możliwość sfinansowania podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych, działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców czy z zakresu telemedycyny.

Wnioski w ramach Programu Zdrowie mogą być składane przez powiaty grodziski, sochaczewski i żyrardowski lub prowadzone przez nich szpitale do 30 września.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i grafika: Centralny Port Komunikacyjny