W zeszły piątek tj. 07 października 2022 odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na 2023 rok. W przypadku gdy ustawa przejdzie w kształcie zaproponowanym przez rząd, Polska Organizacja Turystyczna otrzyma prawie 15 milionów złotych więcej na promowanie turystyki.

Zgodnie z rządową prognozą dochody państwa wyniosą w przyszłym roku 604,7 mld złotych (o około 105 mld złotych więcej niż w tym roku), a wydatki 672,7 mld złotych (plan na ten rok to 522 mld złotych). Zaplanowany deficyt wyniesie 68 mld zł (limit deficytu na 2022 rok to 30 mld złotych).

W części 40 dział 630 budżetu przewidziano wydatki na turystykę tj. 104,430 mln PLN. Największą ich część stanowi budżet Polskiej Organizacji Turystycznej – na utrzymanie i działalność tej jednostki przewidziano 84 miliony PLN. To o 20 milionów PLN więcej niż w roku 2022.

W sumie przychody i koszty Polskiej Organizacji Turystycznej zaplanowano na 2023 rok w wysokości 144,3 miliona PLN (227,4 procent planu na 2022 r.). W wyjaśnieniu do budżetu, główną przyczyną wzrostu w stosunku do planu na 2022 rok jest dodanie tej instytucji nowego zadania i co za tym idzie dotacji, które wynikają z wprowadzonej w tym roku zmiany ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej. Zgodnie z nią POT ma podpisywać umowy z wybitnymi klubami sportowymi i zawodnikami na promowanie Polski. Na ten cel dostanie w 2023 roku dotację celową w wysokości 60 milionów PLN.

 Turystyka, która mocno odczuła skutki światowej pandemii potrzebuje dodatkowego wsparcia, co od dłuższego czasu podkreślałem w rozmowach z panem premierem. Polacy, szczególnie teraz potrzebują dobrej, szerokiej oferty turystycznej, żeby zregenerować siły fizyczne i psychiczne. Dodatkowe środki są potrzebne, aby poprawiać polską ofertę turystyczną. To się spotkało ze zrozumieniem i akceptacją pana premiera i wiceministra finansów, czego efekt widzimy teraz w projekcie budżetu

– mówi Andrzej Gut-Mostowy

Turystyka aktywna, agroturystyka, przywracanie ruchu turystycznego na wschodzie kraju, a także odbudowa ruchu z zagranicy – to są nasze główne priorytety, które będą realizowane przez POT. Na szczęście sytuacja w turystyce się poprawia. Można powiedzieć, że sytuacja po ostatnim sezonie letnim jest umiarkowanie pozytywna

– dodaje Gut-Mostowy; Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Źródło: turystyka.rp.pl
Tekst: Anna Molęda – Kompolt
Zdjęcie: Departament Marketingu POT