50% więcej na promocję Wielkopolski w 2023! Ogólnopolska akcja promocyjna, dwa razy więcej wydawnictw i trzy razy więcej reklam w sieci oraz plany pozyskiwania jeszcze większych dotacji na promocję regionu – tak w dużym skrócie podsumować można plany Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej na nadchodzący rok. Tak gwałtowny rozwój możliwy będzie dzięki zwiększeniu składek członkowskich o 50%. W przypadku Samorządu Województwa Wielkopolskiego będzie to kwota aż 1 500 000 zł.

15 grudnia ponad 100 samorządów i przedstawicieli branży turystycznej z całej Wielkopolski zaproszono na 41. walne zebranie członków Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, aby wspólnie podsumować mijający rok 2022, przyjrzeć się finansom stowarzyszenia i co najważniejsze – zaplanować działania i budżet na przyszły rok. Pomimo niełatwych czasów dla turystyki, to właśnie sieciowanie i wzmożenie wspólnych działań promocyjnych uznano za słuszną drogę dla dalszego wzmacniania wizerunku turystycznego Wielkopolski.

Plany na rok 2023

Podsumowanie ostatnich dwunastu miesięcy zaprezentował i omówił dyrektor Artur Krysztofiak, przedstawiając nie tylko szeroki wachlarz akcji promocyjnych, które organizacja podjęła w tym roku, ale też całokształt innych działań, w tym realizowanych projektów ze wsparciem zewnętrznego finansowania oraz szczególnie ważnymi programami związanymi ze szkoleniami i dystrybucją wiedzy.

Dużo uwagi poświęcono też planom na przyszły rok, w tym związanym z draftem nowej ogólnopolskiej kampanii promocyjnej, bogatym planem wydawniczym oraz planami rozwoju markowego produktu turystycznego w oparciu o turystykę kulinarną. Na koniec dyrektor zaprosił zebranych na czwartą edycję konferencji TURYSTA 2023, która odbędzie się 26 października. Już teraz warto zarezerwować ten dzień!

Warto też wspomnieć o wprowadzeniu do obrad, jakim była prezentacja pani prof. Aliny Zajadacz z Katedry Turystyki i Rekreacji UAM na temat turystyki dostępnej.

Zmiana wysokości składek członkowskich

W drugiej części spotkania głos zabrał prezes WOT Tomasz Wiktor, który wprowadził w planowany od dawna temat zmian wysokości składek członkowskich. Dotychczasowe składki nie były zmieniane od początku powstania stowarzyszenia.

Najistotniejszym składnikiem budżetu rocznego pozostanie składka Samorządu Województwa Wielkopolskiego, która wzrośnie z 1 mln zł do 1,5 mln zł. Po intensywnej debacie zebrani członkowie niemal jednogłośnie zgodzili się przyjąć projekt wysokości składek, zakładający między innymi wzrost składki płaconej przez samorządy terytorialne, LOT-y i związki międzygminne o 50% oraz uzależnienie wysokości składek płaconych przez przedsiębiorstwa od liczby pracowników, a w przypadku obiektów noclegowych od liczby posiadanych miejsc.

Zwiększenie składek zaowocuje realizacją ambitnych planów Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej na 2023 rok.

Nowi członkowie WOT

WOT, jako jedna z nielicznych organizacji turystycznych po pandemicznym kryzysie może pochwalić się stale rosnącą liczbą członków, którzy dostrzegają siłę we wspólnym działaniu w trudnych czasach. Równolegle z walnym zebraniem odbyło się posiedzenie Zarządu WOT, podczas którego jednogłośnie przyjęto aż czterech nowych członków!

Chęć wstąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej zgłosiły:

  • Królewskie Miasto Gniezno
  • Muzeum Narodowe w Poznaniu
  • Lotnisko Leszno (organizator Antidotum Leszno Airshow)
  • Dwór w Podstolicach (właściciel również dawnego kościoła w Nekielce, miejsca organizacji koncertów)

Źródło i zdjęcia: Dział Promocji i PR
Wielkopolska Organizacja Turystyczna