Obecnie po przyjeździe do stacji kolejowej Modlin, by dotrzeć na lotnisko, konieczna jest przesiadka do autobusu. Jak powiedział marszałek Adam Struzik, nowa linia może powstać za 3-4 lata.

Mogę powiedzieć, że udało się nam już zawrzeć porozumienie w sprawie realizacji tej inwestycji z PKP PLK, a także, że będą tam operowały pociągi Kolei Mazowieckich. Chodzi o odcinek o długości około 5,5 km od obecnej stacji “Modlin” do nowego przystanku “Lotnisko Modlin”, który miałby powstać przy porcie lotniczym

– mówił Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Podpisane porozumienie z PKP PLK zakłada, że spółka przystąpi teraz do prac projektowych.

Na realizację tego połączenia mamy zabezpieczoną część środków z funduszu rozwoju. Mazowsze zapewne bardzo chętnie by współfinansowało tę inwestycję z funduszy europejskich lub KPO, podobnie jak w przypadku zakupu nowych pociągów

– dodał Adam Struzik.

Samorząd wojewódzki od lat robi wszystko aby to połączenie kolejowe powstało.

Teraz jesteśmy już po wyrokach sądów, po apelacjach, po decyzji Najwyższego Sądu Administracyjnego i udało się uzyskać w końcu decyzję środowiskową

– powiedział Adam Struzik.

Tekst: Mirosław Mikulski

Źródło: Nasze Miasto