Właśnie ukazała się najnowsza publikacja Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej  – katalog wycieczek szkolnych “Poznaj Wielkopolskę z klasą”. W katalogu zawarto 22 gotowe programy wycieczek – jedno, dwu i trzydniowych. Wydawnictwo ma być rodzajem ściągawki dla nauczycieli, wychowawców i dyrektorów szkół zaangażowanych w planowanie i realizację wycieczek szkolnych. Katalog został wydany wyłącznie w formie cyfrowej i jest dostępny bezpłatnie na stronie wielkopolska.travel.

Ideą, która stała za opracowaniem tej publikacji, była popularyzacja Wielkopolski jako destynacji wyjazdów organizowanych w ramach nauki szkolnej. W przypadku mieszkanców sąsiednich regionów autorom zależało przede wszystkim na zwróceniu uwagi na ogromną wartość historyczną i kulturową Wielkopolski, jako regionu gdzie nie tylko kształtowały się zręby polskiej państwowości, ale obszaru pełnego historycznych pamiątek z innych epok, oraz miejsca w którym nadal żywa jest regionalna kultura i tradycje. Z kolei adresując katalog do szkół z regionu, priorytetem było rozszerzenie kanonu miejsc, do których te wyjazdy są realizowane i pokazanie jak interesujące mogą być wycieczki do miejsc innych, niż te najcześciej wybierane.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna zadbała również o rozrywkowy element każdej wycieczki, tak aby szkolne wyjazdy nie były wyłącznie skoncentrowane na miejscach bezpośrednio wpisujących się w cykl nauczania. Turystyka to przede wszystkim przyjemność, zwiedzanie Wielkopolski powinno się właśnie z tym się kojarzyć. Każdy rozdział zawiera ponadto przydatne informacje na temat dostępnych noclegów i polecanej gastronomii.

Publikacja skierowana jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dzięki formie cyfrowej może być ona bez problemu dystrybuowana pośród wszystkich placówek w Polsce, bez względu na ich lokalizację. Prace nad katalogiem trwały kilka miesięcy, dzięki czemu mamy jednak pewność, że opracowane programy są zgodne z zasadami prowadzenia wycieczek i będą stanowić realną pomoc dla kadry dydaktycznej. Z drugiej strony, opracowane wycieczki mogą być dowolnie modyfikowane i stanowić bazę do przygotowania własnych programów, dopasowanych do zainteresowań konkretnej grupy uczniów.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i zdjęcia: Wielkopolska Organizacja Turystyczna